Deli ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Deli gömleği giydirilmiş bonus kafalı bir deli adam
Deli
İçinde "deli" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Deli arlanmaz, soyu (sahibi) arlanır: (atasözünün anlamı) Uygunsuz, delice işler yapanların yakınları, onların yaptığı işlerden dolayı güç durumlarda kalırlar.
 • Deli deli akanı, bura bura tıkarlar: Aşırı ve ölçüsüz davranışlara karşı önleyici, sert önlemler alınır.
 • Deli deliden hoşlanır, imam ölüden: Kişi, ya kendisine benzeyen kimseden ya da yarar sağlayabileceği şeyden ve kişiden hoşlanır.
 • Deli deliyi görünce değneğini (çomağını, sopasını) saklar (gizler): Saldırgan kimse, kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir.
 • Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun: Akılsız, dengesiz kişi, dostluk yapıyorum sanarak bize zarar verebilir; akıllı bildiğimiz kişi ise, düşmanımız olsa bile, onun vereceği zarardan kendimizi koruyabiliriz.
 • Deli ile çıkma yola, başına getirir (türlü) bela: Deli, kendisiyle arkadaşlık edenin başına çeşit çeşit dert açar.
 • Deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş: Densiz, budala kimsenin toplum kurallarından, törelerden haberi yoktur, en olmayacak şeyleri yapar.
 • Deliden al uslu haberiÇocuktan al haberi.
 • Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış: Akılsız, dengesiz kişi, hoşlandığı şeye benzettiği her şeyi elde etmeye can atar.
 • Deliye (göre) her gün bayram: Her fırsattan, olanaktan yararlanarak bayrammış gibi davrananlara ve yaşam sorumluluğunu düşünmeden her şeyi eğlenceli yönden alanlara taş atmak için söylenir.
 • Deliye taş atma, başını yarar (başına taş yağdırır): Akılsız, dengesiz insanlara sataşmaya kalkan kimseleri, onlardan gelebilecek zararlara karşı uyarmak için söylenir.
 • Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz: Kimi zaman bir kişi öyle ters bir iş yapar ki, birçok akıllı bir araya gelerek düşünüp uğraşsa o terslik kolay kolay düzeltilemez.

Bakınız: Deli İle İlgili Deyimler ve Anlamları.
( 0 soru/yorum )