Çok ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


 • Çok şükür: Allah (c.c.)'ya şükürler olsun.
 • Çok yaşa: Biri hapşırdığında uzun ömür dileğinde bulunurken ya da bir şey çok beğenildiği zaman söylenen söz.


Çok ile ilgili deyimler

İçinde "çok" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • (Bir şeyi birine) Çok görmek: Ondan esirgemek.
 • Çok olmak: (nedir ne demek anlamı) Davranışlarıyla haddini aşarak artık dayanılmaz duruma gelmek, karşısındakini usandırmak.
 • Çok şey! Şaşma anlatır.
 • Çoğu gitti azı kaldı: (Bir şeyin) Tamamlanmasına az kaldı, güç bölümleri bitti, geçti.


Çok ile ilgili atasözleri ve anlamları

İçinde "çok" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Çok bilen çok yanılır: (atasözünün anlamı) İnsan ne kadar bilgili olursa olsun, bilmediği daha çoktur. Çok şey bildiğini sanarak kendine güvenen kişi, bilmediği şeylere karışırsa bunlarda yanılır.
 • Çok el ya yağmaya ya yolmaya: Çok kimsenin katılmasıyla yağma ve yolma işi iyi başarılır.
 • Çok gezen çok bilir: Çok gezen kişi, gezdiği yerlerde değişik şeyler görür, öğrenir. Eskiden bildiklerinin üzerine yeni bilgiler ekler.
 • Çok gezen tavuk ayağında pis getirir:
  1. Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir.
  2. Gezip dolaştığı yerlerde kötü şeylerle de karşılaşan kişi, kötü huylar ve zararlı bilgiler edinerek döner.
 • Çok havlayan köpek ısırmaz: Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, can yakacak bir harekette bulunmaz.
 • Çok koşan çabuk (tez, çok) yorulur: Hangi alanda olursa olsun iyi zamanlama yapmadan işin başında aşırı çaba gösteren kimse, çabuk yorulacağı için sonucu elde etmekte gecikir.
 • Çok naz aşık usandırır: (atasözünün anlamı) Bir kimse sevenlerine, kendisiyle ilgilenenlere karşı aşırı nazlanırsa onların kendisinden uzaklaşmalarına yol açar.
 • Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma (parasız koyma, çok saklama) hırsız edersin (yüz verme arsız olur, az verme hırsız olur): Öğüt vermede, rızkını sağlamada, terbiye vermede insanlara ölçülü davranmak gereklidir. Ölçüyü kaçırırsak sonuç amaçlananın tersi olur.
 • Çok söz (laf) yalansız, çok para (mal) haramsız olmaz: Aşırıya varan konuşmada da, kazançta da sahibine duyulan saygınlığı yok eden bir nitelik ya da hoş karşılanmayacak bir durum olduğu düşünülür.
 • Çok yaşayan (okuyan) bilmez, çok gezen bilir: Çok gezen kimse, görerek ve işiterek, yaşantıya bağlı olarak pek çok konuda bilgi sahibi olur, bu yönden çok yaşayan ya da okuyan kimselerden daha bilgili bir düzeye gelir.
 • Çoğu zarar, azı karar: Hangi işte olursa olsun aşırılığa gidilmemelidir.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.