Dizgin nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dizgin takılmış bir at
Dizginlenmiş At
Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç olan gemin uçlarına bağlanarak binek ya da koşum hayvanı yönetmeye yarayan kayış.


İlgili birleşik kelimeler


  • Dizgin taşı: (tasavvuf) Bektaşilerin "Eline, diline, beline egemen olmanın simgesi olarak" bellerine astıkları on iki köşeli, ortası delik taş (palheng taşı).


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "dizgin" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Dizgin vurmak:
    1. Dizgin takmak.
    2. Önlemek, engellemek.
  • Dizginine çarpmak: Yanlış yolda olan bir kimseyi doğru yola yöneltmek için sert sözlerle uyarmak.
  • Dizginini çekmek (dizginini kısmak): Birinin başıboş gidişine, aşırı davranışlarına engel olmak, üzerindeki baskıyı artırmak.
  • Dizginleri ele almak: İşi yönetmeyi tümüyle kendi eline almak ya da geçirmek: Oğlunun müesseseyi yürütemeyeceğini anlayan baba, yeniden dizginleri ele almaya mecbur kaldı. (İlgili cümle kaynağı: N. Muallimoğlu)
  • Dizginleri salıvermek: Önceki sıkı tutumundan vazgeçip başıboş bırakmak.
( 0 soru/yorum )