Çıt nedir? Çıt çıkarmamak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Küçük ve ince bir şeyin kırılırken çıkardığı hafif ve süreksiz ses: Çıt diye kırıldı.
  2. (askeri terim) Makineli tüfekte, namlu boşluk ayarı yapmaya yarayan ve namlu dibindeki dişler üzerinden bir tırnağın her atlayışında çıkardığı ses: Namluyu iyice çevirip takarsın, sonra üç çıt geriye alırsın.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "çıt" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Çıt çıkarmamak: Hiç ses çıkarmamak, en küçük bir ses bile çıkarmamak.
  • Çıt çıkmamak: En hafif bir ses bile çıkmamak: Bir zaman odada çıt çıkmadı.
  • Çıt yok: En hafif bir ses bile yok.
  • Çıtı çıkmamak: (Çocuk) Uslu durmak.
( 0 soru/yorum )