Çile nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Koyu renkli iplik çileleri
İplik çilesi
 1. (tasavvuf) Dervişlerin küçük bir odaya kapanarak, az yiyip az içerek, az uyuyarak, sürekli ibadetle benliklerini öldürmeye çalıştıkları, genellikle kırk gün süren dönem.
 2. (mecazi) Zahmet, sıkıntı.
 3. Kangal biçimindeki her çeşit ipek, yün, pamuk vb. iplik demeti.
 4. Yay kirişi.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Çileden çıkmak: (Derviş) Çile dönemini tamamlamak.
 • Çileye girmek: Eskiden dervişlerin kırk gün süreyle kendilerine uyguladıkları zorlu ve perhizli döneme girmek.
 • Çilecilik:
  1. Hazların ve acıların üstüne çıkarak ve yaşamsal gereksinmeleri en az ölçülerde karşılayarak ruh yüceliğine ulaşmayı öngören ahlak yöntemi.
  2. Allah'a ulaşmak yolunda hazlardan kaçışı ve acıya yönelişi öngören dinsel hüküm.
 • Çilekeş:
  1. Birçok sıkıntılı ve üzüntülü durumlara düşmüş, acı çekmiş, çileye alışmış olan.
  2. (tasavvuf) Çile doldurmuş tarikat ehli.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "çile" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Çile çekmek: Sıkıntı çekmek.
 • Çile çıkarmak (çile doldurmak): Sıkıntılı bir işin ya da bir durumun sona ermesini beklemek.
 • (Birini) Çileden çıkarmak: Çok kızdırmak: Onların bu hali berikileri çileden çıkarıyordu. (S. Kocagöz)
 • Çileden çıkmak: Sabrı ve dayanıklılığı kalmayıp taşkınlık göstermek.
 • Çilesi dolmak: Sıkıntı ve dertlerinden kurtulmak.
( 0 soru/yorum )