Numara nedir? Numara yapmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
1 ile 9 arası karışık renkli sayılar
Numaralar
  1. Benzer şeyleri ayırt edebilmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı, no: Bizim evin numarası 22'dir.
  2. (Kimi eşyada) Ölçü: İki numara gömlek. 37 numara ayakkabı.
  3. Eğlendirici oyunlardan her biri: Bu akşam gösteride yeni numaralar varmış.
  4. Bir daire ya da odada kalan kimse: Dokuz numara apartman toplantısına gelmiyor mu? (örnek cümle)
  5. (argo) Hile, düzen, oyun: Yine ne numaralar düşünüyorsun?


Numara ile ilgili deyimler ve anlamları


  • Numara yapmak: (argo) Birini yalancıktan tutumlar takınarak, bir şeyi ters göstererek ya da tersini söyleyerek aldatmak.
  • (Birine) Numarasını (notunu) vermek: Nasıl biri olduğu hakkında belli bir kanıya varmak.
( 0 soru/yorum )