Çene nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 3
Çene ve çene kemiği
Çene kemiği
 1. Omurgalılarda kemik ya da kıkırdakla desteklenen, dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan eklemli bir organizma parçası: Alt çene, üst çene.
 2. Mengene ya da kerpeten gibi araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
 3. (mecazi) Çok konuşma huyu, gevezelik: Sonra annesinin çenesine dayanamayıp söylene söylene gitmişti. (S. Ali)


İlgili birleşik kelimeler


 • Çene çukuru: Bazı kimselerin alt çenesinde bulunan çukurluk.
 • Çenesini bağlamak: Ölen bir kimsenin çenesi altından geçirilen tülbendi başının üstünde düğümlemek.
 • Çenebaz: Çok konuşan, çalçene, geveze, çenesi kuvvetli, carcar.
 • Çeneli: Çok söyleyen, çenesi kuvvetli, geveze.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "çene" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Çene çalmak: Gevezelik etmek.
 • Çene kavafı: Geveze.
 • Çene yarışı: Durmadan karşılıklı konuşma.
 • Çene yarıştırmak: Karşılıklı gevezelik etmek.
 • Çene yormak: Boşuna söz söylemek.
 • Çenen tutulsun: (Şom ağızlı kimselere) Söyleyemez ol!
 • Çenesi açılmak: Suskunken, durmadan konuşmaya başlamak.
 • Çenesi düşük: Geveze.
 • Çenesi kitlenmek: Söz söyleyemez duruma gelmek.
 • Çenesi kuvvetli: Kolay ve etkili konuşan.
 • Çenesi oynamak: Herhangi bir şey yiyor olmak.
 • (Birinin) Çenesini açtırmak: (Bir konuda konuşmayan birinin) Konuşmaya başlamasına neden olmak.
 • Çenesini bağlamak: (mecazi) Bir kimsenin ölümünü istemek.
 • Çenesini bıçak açmamak: Çok üzüntülü olup hiç söz söylememek.
 • Çenesini dağıtmak: Çenesine çok güçlü yumruk ya da yumruklar vurmak.
 • Çenesini tutmak: Bildiğini ya da düşündüğünü söylemeyip susmak.
 • Çeneye kuvvet: Söz gücüyle.
( 3 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 3


Anonim:
süper bilgiler çok işime yaradı
2/12/13 16:11
Bukalemın:
AÇIKLAMASI OLDUĞU İÇİN ÇOK İYİ
14/2/16 12:08
admin:
beğenmenize sevindim
14/2/16 19:05