Nere ne demektir? "Nere" sözcüğü ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. "Hangi yer" anlamına olup yer sormak için kullanılır: Bu fotoğraf nerede çekilmiş? Bu nerenin parası?
 2. Hangi taraf?: Nereye böyle?
 3. (Vücutta) Hangi yer? Hangi organ?: Nereniz ağrıyor.


 • Nerede: Özlem anlatır: Nerede o eski yıllar!...
 • Nerede, ... nerede: İki şeyin birbirine yakın olmadıklarını, aralarında epey uzaklık ya da nitelik ayrımı bulunduğunu belirtir: Edirne nerede, Adana nerede? Nerede sen, nerede o, aranızda dağlar kadar fark var.
 • Nereden: Nasıl, ne gibi bir ilişkiyle: O kente gitmek nereden aklınıza geldi?


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "nere" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Nerede akşam orada sabah: (deyiminin anlamı) Bir kimsenin gece kalacak belli bir yeri olmadığı için rastgele bir yerde kalabileceği durum.
 • Nerede bu bolluk: Olanakları sanıldığı kadar geniş değil.
 • Nerede Ese (İsa), orada köse:
  1. Arkadaşının, dostunun olduğu yerden hiç ayrılmayan kişinin durumunu anlatır.
  2. Tanınmış, iş bilir adam ne yapıyorsa ben de onu yaparım.
 • Nerede ise (neredeyse): Hemen hemen, pek kısa bir süre sonra: Neredeyse fırtına çıkacak.
 • Nerede kaldı ki: Daha kolayı gerçekleşmemişken güç olanı nasıl gerçekleşecek?: O kendisi bilmez, nerede kaldı ki başkasına öğretsin.
 • Nereden esti?: Nereden aklına geldi?
 • Nereden nereye?:
  1. Pek akıl alır bir şey değil.
  2. Pek uzak bir ilişkiyle: Nereden nereye, siz böyle bir düşünceyi kabul edebilir miydiniz?


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "nere" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Nerede birlik, orada dirlik: Aralarında duygu, düşünce ve inanç birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzen içinde yaşarlar.
 • Nerede hareket orada bereket: (atasözünün anlamı) Hareket olan yerde bolluk olur, durmadan çalışılan yerde verim artar.
 • Nereye gitsen okka dört yüz dirhem: Değişmez ölçüler, şaşmaz değerler her yerde aynıdır.
( 0 soru/yorum )