Gelin nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Duvaklı bir gelin
Gelin
 1. Evlenmek üzere hazırlanıp süslenmiş kız ya da yeni evlenmiş kadın.
 2. Bir kimsenin oğlunun karısı. Böyle biri yakın akrabalar arasında da bu adla anılır.


Gelin ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Gelin ağlatma: (folk.) Kına gecelerinde ve düğünlerde gelini ağlatmak, duygulandırmak ya da ona öğütler vermek amacıyla söylenen türküler ve oynanan oyunlar.
 • Gelin alayı:
  1. (tarih) Padişahların kızları ve bacıları saraydan evlenecekleri kişinin evine götürülürken yapılan tören.
  2. (folk.) Gerdek günü, gelini kız evinden alıp oğlan evine götüren davetlilerden oluşan topluluk, düğün alayı, seğmen.
 • Gelin alıcı: (folk.) Gelini baba evinden almaya gelen oğlan evi tarafından kimse.
 • Gelin almak: (folk.) Evlenecek kızı, gerdek günü özel bir törenle evinden alarak oğlan evine götürmek.
 • Gelin aşı: → Gelin önü.
 • Gelin bakma: (folk.) Oğlan evine getirilen gelinin konuklara özel olarak gösterilmesi, gelin seyri.
 • Gelin başı hazırlamak (yapmak): Evlenecek olan genç kızın başını düğünden önce çiçek, hotoz, fes, sıra altından vb.yle her yörede ayrı biçimde süs ve bezeklerle donatmak, duvaklamak.
 • Gelin bayrağı: Göçebe Türkmen obalarında ve bazı köylerde güvey çadırına ya da oğlan evine dikilen, gelin alayının en önünde yürüyen kişi tarafından taşınan bayrak.
 • Gelin boğan: (botanik) Bir ahlat çeşidi.
 • Gelin çıkartma: Kız evinden oğlan evine gidecek olan gelinin hazırlanıp gelin alıcılara teslimi ve yolcu edilmesi.
 • Gelin etmek: (Kızı) evlendirmek, oğlan evine gelin olarak göndermek.
 • Gelin gitmek: (Kız için) Evlenmek, oğlan evine gelin olarak gitmek.
 • Gelin hamamı: Yeni evlenen bir genç kız için oğlan tarafının aile yakınlarıyla birlikte gittiği hamamda yapılan eğlenceler. Gerdekten sonra yapılan gelin hamamına bazı yörelerde kızın akrabaları da katılır.
 • Gelin havası: (folk.) Gelin alayı oğlan evine varıncaya kadar, yol boyunca, davul ve zurnayla çalınan ezgilere ve bu ezgiler eşliğinde oynanan oyunlara verilen ad.
 • Gelin indirme: Oğlan evine getirilen gelinin evin önünde özel bir törenle kayınbaba, kaynana, sağdıç vb. tarafından attan indirilmesi ya da bineğinden alınması.
 • Gelin indirmelik: Gelin indirme sırasında kız evi davetlilerinin istediği armağana verilen ad.
 • Gelin kuşu: Tarlakuşugiller familyasından bir kuş türü.
 • Gelin odası:
  1. Eskiden askılar ve çiçeklerle süslenen ve bir taht kurularak gelinin oturtulduğu ve kutlandığı oda.
  2. Gelinin yatak odası, gerdek odası.
 • Gelin okşama: Baba evinden ayrılacağı için üzgün olan gelini, kına gecesinde, avutmak ve neşelendirmek için kadınlar arasında çalınıp söylenen türkülere verilen ad.
 • Gelin olmak: (Kız için) Evlenmek.
 • Gelin önü: Gelinin oğlan evine geldiği gün, oğlan tarafının davetlilere ikram ettiği yemek, gelin aşı.
 • Gelin parası: Gelin, duvak giyerken, baba evinden çıkarken, oyun oynarken ve oğlan evine girerken başına serpilen ve uğur getireceğine inanıldığı için orada bulunanlarca kapışılan para.
 • Gelin teli: Gelinlerin duvağına takılan, saçlarına eklenerek yere doğru uzatılan parlak, ince, gümüş renginde tellere verilen ad. Gelinin başından tel almak ve saklamak, evlenmek isteyen gençler arasında yaygın bir gelenektir.
 • Gelin yanı: Baba evinde son gününü geçirecek olan geline yaşıtı kızların toplanarak arkadaşlık etmesi, onu oyalaması, eğlendirmesi.
 • Gelin yazma: Eskiden, düğün günü duvaklanacak gelinin yüzünü, kadınların, geleneksel süs ve boyalarla süslemesi.

Bakınız Gelin ile ilgili atasözleri ve deyimler
( 0 soru/yorum )