Çirkef nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Pis ve bulanık su.
  2. (mecazi) İğrenç ve bulaşkan kimse ya da şey: Sen bu çirkef işe hiç karışma. Bu çirkef herifle arkadaşlık etme.


İlgili atasözü deyimler ve anlamları


İçinde "çirkef" sözcüğü geçen atasözü deyimler ve açıklamaları:

  • Çirkefe bulaşma: Pis bir işe karışmak.
  • Çirkefe taş atmak (çirkefi üzerine sıçratmak): Sataşkan bir kimsenin tepkisine yol açacak bir davranışta bulunmak ya da bir söz söylemek.
  • Çirkefe taş atmamak: Kötü karşılık vereceğini göz önünde tutarak kötü bir kimseyle uğraşmamak.
  • Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar: (atasözünün anlamı) Kötülük yapmak, bulaşmak isteyen kimselerle çatışmamalı, onlarla tartışmanın sonucu olarak bize leke düşürecek davranışlardan uzak kalmalı.
( 0 soru/yorum )