Nesnel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Nesneyle ilgili, nesneye değin.
  2. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif
  3. (felsefe) Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.


Nesnel ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Nesnel düşünce: İdealist felsefeye göre, insan dışında bulunan düşünce.
  • Nesnel etmenler: Toplumsal gelişimin iki koşulundan biri olan (üretim düzeyi ve doğa), insandan bağımsız, onun eylemini sınırlandırıp yönlendiren koşullar.
  • Nesnel gerçek: İnsan zihninin dışında var olan her şey.
  • Nesnel olgu: İnsansal etkiden bağımsız olgu.
  • Nesnel ruhbilim: Pavlov ve onu izleyenlerin ruhbilim anlayışı.
  • Nesnel kamera: (sinema ve TV) Kameranın bir konuyu üçüncü tekil kişinin görüş noktasından -tıpkı yansız bir tanık gibi- anlatması durumu, öznel kamera karşıtı.
  • Nesnel yöntem: (ruh bilim) Deneysel ruh bilim yöntemi.
( 0 soru/yorum )