Nesnel nedir ne demektir? Anlamı


  1. Nesneyle ilgili, nesneye değin.
  2. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif
  3. (felsefe) Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.


İlgili kelimeler ve anlamları


  • Nesnel düşünce: İdealist felsefeye göre, insan dışında bulunan düşünce.
  • Nesnel etmenler: Toplumsal gelişimin iki koşulundan biri olan (üretim düzeyi ve doğa), insandan bağımsız, onun eylemini sınırlandırıp yönlendiren koşullar.
  • Nesnel gerçek: İnsan zihninin dışında var olan her şey.
  • Nesnel olgu: İnsansal etkiden bağımsız olgu.
  • Nesnel ruhbilim: Pavlov ve onu izleyenlerin ruhbilim anlayışı.
  • Nesnel kamera: (sinema ve TV) Kameranın bir konuyu üçüncü tekil kişinin görüş noktasından -tıpkı yansız bir tanık gibi- anlatması durumu, öznel kamera karşıtı.
  • Nesnel yöntem: (ruh bilim) Deneysel ruh bilim yöntemi.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.