Mürüvvet nedir? Mürüvvetini görmek ne demektir? Anlamı


  1. Bir ailede çocukların evliliği, iyi bir makama geçmeleri, büyük adam olmaları vb. olaylardan büyüklerin duyduğu mutluluk, sevinç.
    Allah mürüvvetini göstersin bana.
  2. İyilikseverlik, cömertlik, insanlık.
    Dedi ki: "Mürüvvet odur ki, arkadaşının kusur ve hatalarını görmemezlikten gelsin!" Başka bir veli de bu sözü şöyle tamamladı: "Mürüvvet odur ki arkadaşına, dünyada malını ve imkanlarını saçasın; ahirette de onun affedilmesini dileyesin!"
  3. Yiğitlik, mertlik.


  • (Ana baba için evladının) Mürüvvetini görmek: (deyiminin anlamı) 1. Sevinçli, güzel günlerini görüp mutluluk duymak. 2. Kendisine yardım ve hizmet ettiğini görüp rahat bir yaşam sürmek (inşallah).
  • Mürüvvete endaze olmaz: (atasözünün anlamı) Cömertlik ve iyiliğin ölçüsü yoktur.
  • Mürüvvetli: İnsaniyetli, iyiliksever.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.