Mürüvvet nedir? Mürüvvetini görmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir ailede çocukların evliliği, iyi bir makama geçmeleri, büyük adam olmaları vb. olaylardan büyüklerin duyduğu mutluluk, sevinç: Allah mürüvvetini göstersin bana.
 2. İyilikseverlik, cömertlik, insanlık: Dedi ki: "Mürüvvet odur ki, arkadaşının kusur ve hatalarını görmemezlikten gelsin!" Başka bir veli de bu sözü şöyle tamamladı: "Mürüvvet odur ki arkadaşına, dünyada malını ve imkanlarını saçasın; ahirette de onun affedilmesini dileyesin!"
 3. Yiğitlik, mertlik.


İlgili deyim ve birleşik kelimeler


 • (Ana baba için evladının) Mürüvvetini görmek: (deyiminin anlamı)
  1. Sevinçli, güzel günlerini görüp mutluluk duymak.
  2. Kendisine yardım ve hizmet ettiğini görüp rahat bir yaşam sürmek (inşallah).
 • Mürüvvete endaze olmaz: (atasözünün anlamı) Cömertlik ve iyiliğin ölçüsü yoktur.
 • Mürüvvetli: İnsaniyetli, iyiliksever.
 • Mürüvvetsiz: İyilik bilmez, iyilik etmeyi sevmez: Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen / Arkam sensin, kalem sensin dağlar hey! (Köroğlu)
( 0 soru/yorum )