Meşe nedir? Meşe ağacı

Meşe ağacı, yaprağı ve palamudu Meşe (botanik) kayıngillerden, çoğunluğu ağaç, kimileri boylu çalı olan, kışın yaprağını döken ve dö...

Meşbu nedir ne demektir? Anlamı

Dolmuş, dolu, boş karşıtı. Milletin huzura kavuşması için, hiç olmazsa toplumun ekseriyetinin aynı hislerle meşbu olması ve Allah'ın ha...

Meşale nedir ne demektir? Anlamı

Meşale Ucunda, alev çıkararak yanan bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan elle tutulabilen kısa sopa. Gözleri meşale tutan adamın ü...

Meşakkat nedir ne demektir? Anlamı

Güçlük, sıkıntı, zorluk, zahmet. Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik. (Beled Suresi 4. Ayet) Meşakkat çekmek...

Mesut nedir? Mesut olmak ne demektir? Anlamları

Mutlu, sevinçli. Orada mesut günler geçirmişlerdi... Mesut olmak: Mutlu olmak, sevinmek. Mesut etmek: Mutlu etmek, sevindirmek. Bu ço...

Mesul nedir? Mesuliyet ne demektir? Anlamları

Sorumlu. Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse). Müslüman olan ve olmakta devam ...

Mestur nedir ne demektir? Anlamı

Örtülü, kapalı, gizli. Hak Teala dostlarını gizledi, batını zahirle mestur eyledi (A. Suveydi). Bu meselenin mestur kalmasını asla istemem....

Mest nedir? Mest etmek ve olmak ne demektir? Anlamları

Deri mest ayakkabı Sarhoş. Sarhoş, içtiği şaraptan dolayı kendisinden geçen kişidir. Fakat edebiyatta "mest" kelimesi ya dü...

Mesnevi nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Mevlana Hazretlerinin Mesnevisi (Mevlana Müzesi) (edebiyat) Divan edebiyatında, her beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklı, aruz...

Mesnet nedir ne demektir? Anlamı

Dayanak. Meseleye mesnet oluşturan hadisi şerifleri ve bunlara dayanılarak ortaya çıkan görüşleri kısaca zikretmek istiyoruz. (İlgili cümle...

Meskun nedir? Meskun mahal ne demektir? Anlamı

İnsan oturan, şeneltilmiş (yer). Dünyanın insanlarla meskun olan sadece dörtte bir kısmı. Yurt edinilmiş (yer). Meskun mahal: Yerleşi...

Meskukat nedir ne demektir? Anlamı

Sikkeler, metal madeni paralar demektir. Belli ağırlıkta basılmış olan altın ve gümüş paralara meskukat denir. 1876 Kanun-ı Esasisinin 7'...

Mesken nedir? Mesken tutmak ne demektir? Anlamı

Oturulan yaşanılan barınılan yer, konut, ev, hane, ikametgah. Çünkü o gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. (İlgili cümle ...

Mesire nedir? Mesire yeri ne demektir? Anlamları

Göl kenarında bir mesire alanı Gezinti yeri, gezilecek yer. Ancak babam o küçük bütçesi ile mucizeler yaratıyor, yiyeceğimizden hiç ke...

Mesir macunu nedir? İçindekiler nelerdir? Terkibi

Mesir macunu Manisa Mesir Bayramında yapılıp Sultan camisi minarelerinden atılarak dağıtılan, 41 çeşit şifalı nebat ve baharatın ağdal...

Meserret nedir? Meserretle ne demektir? Anlamı

Sevinç. Meserret çocukların, yalnız çocukların payıdır. (T. Fikret) Meserretle: Sevinçle. Meserretle dudaklarımdan "Rabbim, bu güz...

Mesel nedir? Darbı mesel ne demektir? Anlamı

Örnek alınacak söz ya da kısa öykü. Bir de mesel vardır, biliyor musunuz? " Kişi kişiyi kendi gibi bilir." (İlgili cümle kaynağı:...

Mescit nedir? Mescid ne demektir? Anlamı

Mescit (mescid) Küçük cami. İçinde cuma ve bayram namazları kılınmayan, genellikle resmi olarak görevlendirilmiş imam ve müezzini ol...

Mesai nedir ne demektir? Anlamı

Mesai Çalışma, emek. "İki üç günlük mesaiyle bir sürü karanlık noktayı çözümledin." (O. Aysu) Mesai saatleri: Çalışma s...

Mesaha nedir ne demektir? Anlamı

Yüz ölçümü. Dört kenarlıların mesahası. Yer ölçmesi, yeri ölçmek. Halbuki Kadastro Mektebinden mezun olan efendiler, bu mesaha ameliyatını...

Mesafe nedir ne demektir? Anlamı

Ara, uzaklık. (mecazi) İnsan ilişkilerinde çok içten olmama durumu, resmiyet. Mesafe almak: (deyiminin anlamı) Bir alanda, bir işte...

Mesabe nedir? Mesabesinde ne demektir? Anlamı

Derece, değer, rütbe, konum. Terekeci başı bostancı başının vekili ve aynı zamanda müfettişi mesabe- sinse idi. (kelime ile ilgili cümle) ...

Mertek nedir ne demektir? Anlamı

Mertek Yapıda damlarda kiriş yerine kullanılan, çam ya da kavak ağacından yapılan, dört köşe ya da yuvarlak, kalınca ağaç. (inşaat) ...

Mertebe nedir ne demektir? Anlamı

Aşama, derece, rütbe. İlk mertebe kalfalık mertebesi... (İlgili cümle kaynağı: C. Meriç) Evre, safha. Denmiştir ki; İnsan aklının birçok m...

Mert nedir? Mertçe ne demektir? Mertlik Anlamı

Yiğit. "Mert dayanır, namert kaçar!" (Köroğlu) Sözünün eri, güvenilir, sözünün arkasında durup yerine getiren kimse. Ama ne olsa...

Mersiye nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Mersiye (edebiyat) ölen bir kimsenin arkasından, merhumun yiğitliğini, cömertliğini, iyiliğini, yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acı...

Mersi nedir ne demektir? Anlamı

Dilimize Fransızcadan gelmiş "teşekkür ederim, sağ ol" anlamında kullanılan bir söz. Lütfü, artık İstanbul'un kibar dilini ko...

Merserize nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli renklerde merserize pamuk iplikleri Kimyasal bir yolla parlaklık verilmiş pamuk ipliği. Pamuk lifinin gerilim altında soğuk ...

Mermi nedir ne demektir? Anlamı

Tabanca mermisi Her çeşit ateşli silah tarafından atılan, kovan, kapsül, barut ve mermi çekirdeğinden oluşan delici, patlayıcı madde, ...

Mermerşahi nedir ne demektir? Anlamı

Mermerşahi bez mendiller Mermerşahi, tülbentle patiska arası kalınlıkta beyaz, ince bir cins pamuklu bez. Eskiden, Türk tekstil dünyas...

Mermer nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli renk ve desenlerde mermerler Bileşiminde yüzde 75'ten fazla kireç bulunan, beyaz ya da renkli, damarlı ya da damarsız, ke...

Merkür nedir? Merkür Gezegeni

Merkür gezegeni Merkür (Utarit), güneş sisteminin en küçük ve Güneş'e en yakın olan gezegenidir. Güneşe yakınlığı nedeniyle yüzey ...

Merkezkaç nedir? Merkezkaç kuvveti ne demektir? Anlamı

Bir otomobil lastiğinden çamurun ayrılıp fırlamasına neden olan merkezkaç kuvvetidir. Bir merkeze bağlı olarak dairesel hareket ede...

Merkep nedir ne demektir? Anlamı

Merkep Eşek. Nasreddin Hocadan, bir tanıdığı, bir iş için merkebini ister. Hoca merkebin evde olmadığını söyler. Tam o anda merkep, a...

Merinos nedir ne demektir? Anlamı

Merinos koyunu (zooloji) Uzun ve yumuşak tüylü, yapağısı (tüyü) dokumacılıkta kullanılan, anayurdu Kuzey Afrika ve İspanya olan ve T...

Meri nedir? Mer'i ne demektir? Meriyet Anlamı

(hukuk) Yürürlükte olan, geçerli demektir (mer'i şeklinde yazılır i harfi ayrı okunur). "Meri hükümlere göre, mer'i mevzuatta...

Merih nedir ne demektir? Anlamı

Merih (gökbilimi) gezegenlerden olan Mars'ın Arapça kökenli bir diğer adıdır. Amerikalılar, 1975 de Viking 1 sonda cihazını inceleme iç...