Meşe nedir? Meşe ağacı

Meşe ağacı, yaprağı ve palamudu Meşe (botanik) kayıngillerden, çoğunluğu ağaç, kimileri boylu çalı olan, kışın yaprağını döken ve dö...

Meşbu nedir ne demektir? Anlamı

Dolmuş, dolu, boş karşıtı: Milletin huzura kavuşması için, hiç olmazsa toplumun ekseriyetinin aynı hislerle meşbu olması ve Allah'ın ha...

Meşale nedir ne demektir? Anlamı

Meşale Ucunda, alev çıkararak yanan bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan elle tutulabilen kısa sopa: Gözleri meşale tutan adamın ü...

Meşakkat nedir ne demektir? Anlamı

Güçlük, sıkıntı, zorluk, zahmet: Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik. (Beled Suresi 4. Ayet) Meşakkat çekmek:...

Mestur nedir ne demektir? Anlamı

Örtülü, kapalı, gizli: Hak Teala dostlarını gizledi, batını zahirle mestur eyledi (A. Suveydi). Bu meselenin mestur kalmasını asla istemem....

Mesnet nedir ne demektir? Anlamı

Dayanak: Meseleye mesnet oluşturan hadisi şerifleri ve bunlara dayanılarak ortaya çıkan görüşleri kısaca zikretmek istiyoruz. (İlgili cümle...

Meskukat nedir ne demektir? Anlamı

Sikkeler, metal madeni paralar demektir. Belli ağırlıkta basılmış olan altın ve gümüş paralara meskukat denir. 1876 Kanun-ı Esasisinin 7'...

Mesai nedir ne demektir? Anlamı

Mesai Çalışma, emek: "İki üç günlük mesaiyle bir sürü karanlık noktayı çözümledin." (O. Aysu) Mesai saatleri: Çalışma s...

Mesaha nedir ne demektir? Anlamı

Yüz ölçümü: Dört kenarlıların mesahası. Yer ölçmesi, yeri ölçmek: Halbuki Kadastro Mektebinden mezun olan efendiler, bu mesaha ameliyatını...

Mesafe nedir ne demektir? Anlamı

Ara, uzaklık. (mecazi) İnsan ilişkilerinde çok içten olmama durumu, resmiyet. Mesafe almak: (deyiminin anlamı) Bir alanda, bir işte...

Mertek nedir ne demektir? Anlamı

Mertek Yapıda damlarda kiriş yerine kullanılan, çam ya da kavak ağacından yapılan, dört köşe ya da yuvarlak, kalınca ağaç. (inşaat) ...

Mertebe nedir ne demektir? Anlamı

Aşama, derece, rütbe: İlk mertebe kalfalık mertebesi... (C. Meriç) Evre, safha: Denmiştir ki; insan aklının birçok mertebeleri, her merteb...

Mersi nedir ne demektir? Anlamı

Dilimize Fransızcadan gelmiş "teşekkür ederim, sağ ol" anlamında kullanılan bir söz: Lütfü, artık İstanbul'un kibar dilini kon...

Merserize nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli renklerde merserize pamuk iplikleri Kimyasal bir yolla parlaklık verilmiş pamuk ipliği. Pamuk lifinin gerilim altında soğuk b...

Mermi nedir ne demektir? Anlamı

Tabanca mermisi Her çeşit ateşli silah tarafından atılan, kovan, kapsül, barut ve mermi çekirdeğinden oluşan delici, patlayıcı madde, ...

Mermer nedir ne demektir? Anlamı

Çeşitli renk ve desenlerde mermerler Bileşiminde yüzde 75'ten fazla kireç bulunan, beyaz ya da renkli, damarlı ya da damarsız, ke...

Merkür nedir? Merkür Gezegeni

Merkür gezegeni Merkür (Utarit), güneş sisteminin en küçük ve Güneş'e en yakın olan gezegenidir. Güneşe yakınlığı nedeniyle yüzey ...

Merkep nedir ne demektir? Anlamı

Merkep Eşek: Nasreddin Hocadan, bir tanıdığı, bir iş için merkebini ister. Hoca merkebin evde olmadığını söyler. Tam o anda merkep, a...

Merinos nedir ne demektir? Anlamı

Merinos koyunu (zooloji) Uzun ve yumuşak tüylü, yapağısı (tüyü) dokumacılıkta kullanılan, anayurdu Kuzey Afrika ve İspanya olan ve T...

Merih nedir ne demektir? Anlamı

Merih (gökbilimi) , gezegen sıralamasında Dünya'dan sonra güneşe en yakın olan kızıl gezegen Mars'ın Arapça kökenli bir diğer adıdır...