mesken:

Mesken nedir? Mesken tutmak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Oturulan yaşanılan barınılan yer, konut, ev, hane, ikametgah. Çünkü o gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. (İlgili cümle kaynağı: M. Paksu)


  • Mesken tutmak: (deyiminin anlamı) Bir yere yerleşmek. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun / Gördün güzelleri beni unuttun. (Halk Türküsü)