Mesken nedir? Mesken tutmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Oturulan yaşanılan barınılan yer, konut, ev, hane, ikametgah: Çünkü o gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. (İlgili cümle kaynağı: M. Paksu)


  • Mesken tutmak: (deyiminin anlamı) Bir yere yerleşmek: Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun / Gördün güzelleri beni unuttun. (Halk Türküsü)
( 0 soru/yorum )