Mersiye nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mersiye (edebiyat) ölen bir kimsenin arkasından, merhumun yiğitliğini, cömertliğini, iyiliğini, yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan şiir, ağıt.


KERBELA MERSİYESİ

Hak içün kendini kurban eyleyen
Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin
Cümle erenlere ferman eyleyen
Erenler serdarı İmam Hüseyin

Muhammed Alinin çeşmi çırağı
Erenler yolunun gülşeni bağı
Ciğerler paresi gönül durağı
Gözlerimin nuru İmam Hüseyin

Ceddi Muhammeddir atası Ali
Anası Fatıma cihan evveli
Cümle evliyalar ederler beli
Evliyalar piri İmam Hüseyin

Batının sultanı mü'minler şahı
Gaib aleminin şems ile mahı
Şah Hüseynim deyü ederler ahı
Matem ile zarı İmam Hüseyin

Pir Sultanım eydür tutar damanım
Dostunun dostuyuz biz hanedanın
Dü çeşmi değil mi Şah-ı Merdanın
Erenler hünkarı İmam Hüseyin

(Pir Sultan Abdal)
( 0 soru/yorum )