Mesel nedir? Darbı mesel ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Örnek alınacak söz ya da kısa öykü: Bir de mesel vardır, biliyor musunuz? " Kişi kişiyi kendi gibi bilir." (İlgili cümle kaynağı: Ömer Seyfettin)
  2. Atasözü.
  3. Ders verici, eğitici küçük hikaye veya masal.
  4. Mesel, halk arasında kabul görüp yayılmış, teşbihe dayalı, içerisinde bir düstur ve hikmet taşıyan kinayeli veciz söz.


  • Darbı mesel: Atasözü, ata sözleri.
( 0 soru/yorum )