Mesnet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dayanak: Meseleye mesnet oluşturan hadisi şerifleri ve bunlara dayanılarak ortaya çıkan görüşleri kısaca zikretmek istiyoruz. (İlgili cümle kaynağı: H. Yüceoğlu)
  2. Mevki, makam: Zihin ve ruhları harekete geçirip heyecan kaynaklarını ortaya çıkaran iman gücü öyle bir kuvvetti ki ulvi düşünce ve duyguları, hayvani ve süfli meyillerimizin elinden koparıp maddenin çürük ve fani değerlerine harcamaktan korur ve böylece de insan oğlunun heyecanlarının para gibi, mevki, mesnet ya da kin, nefret ve intikam gibi süfli mahallerde ziyan olmamasını temin eylerdi. (S. Ayverdi)
( 0 soru/yorum )