mesaha:

Mesaha nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Yüz ölçümü.
  Dört kenarlıların mesahası.
 2. Yer ölçmesi, yeri ölçmek.
  Halbuki Kadastro Mektebinden mezun olan efendiler, bu mesaha ameliyatını yapacaklardır. (Meclisi Mebusan zabıt ceridesi)
 3. Ölçme, ölçüm.
  Osmanlı matematikçileri İslam alimlerinin mesaha alanındaki birikimini tevarüs etmiş, bu mirası işleyerek nazari ve ameli katkılarda bulunmuştur. (İlgili cümle kaynağı: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi)

 • Mesaha etmek:
  1. Ölçmek.
  2. (Ölçmek için) Açık adımlar atarak yürümek.
 • Mesaha ilmi: Yer ölçme ilmi.