Mesaha nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yüz ölçümü: Dört kenarlıların mesahası.
  2. Yer ölçmesi, yeri ölçmek: Halbuki Kadastro Mektebinden mezun olan efendiler, bu mesaha ameliyatını yapacaklardır. (Meclisi Mebusan zabıt ceridesi)
  3. Ölçme, ölçüm: Osmanlı matematikçileri İslam alimlerinin mesaha alanındaki birikimini tevarüs etmiş, bu mirası işleyerek nazari ve ameli katkılarda bulunmuştur. (İlgili cümle kaynağı: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi)

  • Mesaha etmek:
    1. Ölçmek.
    2. (Ölçmek için) Açık adımlar atarak yürümek.
  • Mesaha ilmi: Yer ölçme ilmi.
( 0 soru/yorum )