Şarapnel nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Şarapnel parçaları El bombası, top mermisi, roket vb. patladığında kurşun gibi hızla etrafa saçılarak zarar veren, genellikle patlayı...

Şantiye nedir ne demektir? Anlamı

Şantiye Yapılar için gereç saklanan yer. Gemi tezgahı. Yapımı sürmekte olan yapı ve çevresi, yapı yeri. İlgili kelimeler ve an...

Şatır nedir? Şen şatır ne demektir? Anlamı

Neşeli, keyifli, şen. Şen şatır bir sohbet adamıydı. (tarih) Şatır, törenlerde gösterişi artırmak için padişahın, vezirin yanında yürüyen...

Şanson Nedir Ne Demektir? Anlamı

Şanson, başlangıçta Fransız edebiyatında dünya işlerini konu alan ve şarkı olarak söylenebilen her türlü epik ya da lirik şiir. Daha sonra 1...

Şan nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Ün, san. Gösteriş, gösterişlilik, çalım. (müzik) İnsan gırtlağından çıkan makamlı, uyumlu ses dizisi, şarkı. Şan dersi.

Şamdan Nedir Ne Demektir? Anlamı

Şamdan ve mumlar Şamdan, üzerine mum dikilen destek, mumluk. Kulplu şamdan. Şamdan kaktüsü : (botanik) Amerika'nın tropikal b...

Şap nedir ne demektir? Anlamı

Şap tozu (kimya) Şap kimyada alüminyum ve potasyum sülfatından oluşan, doğal olarak bulunan, sıcak suda eriyen, tadı buruk, antisept...
1 Yorum

Safevilik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Safevilik, 14. yüzyılda Şah İsmail'in atalarından Şeyh Sefiyyüddin'in Hazar denizi kıyısındaki Erdebil kentinde kurduğu Sünni tarika...

Reaya Nedir Ne Demektir? Anlamı

Reaya, bir hükümdara bağlı ve ona vergi veren kişilerin tümü. Osmanlı Devleti'nde ilk önceleri bütün halka verilen bu ad, özellikle Tanz...

Reeksport nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Reeksport, bir ülkeden alınan malın yapısında ve işlevinde bir değişik yapılmaksızın başka bir ülkeye satılması başka bir deyişle ithal edil...

Redaksiyon nedir? Redakte ne demektir? Anlamı

Yazılmış bir yazıyı düzeltip, temel olarak kabul edilmiş ölçülere göre değerlendirerek okuma ve basıma hazırlama. Ali Yavuz Bey bir bilim a...

Redif Nedir Ne Demektir?

Eskiden, askerlik ödevini tamamlayarak salıverilen ve yedeğe geçirilen erlere verilen ad. (edebiyat) Dizeler sonunda tekrarlanan ekler ve ...

Sağdıç nedir? Sağdıç emeği ne demektir? Anlamı

Sağdıç (gelin ve damadın sağdıçları) Sağdıç gelin ya da damada, özellikle damada düğünde yol gösteren ve yardımcılık eden ve genellik...

Sadet nedir? Sadede gelmek ne demektir? Anlamı

Sadet, üzerinde konuşulan asıl konu demektir. Ben de ona "Siz kürsüde konuşurken sadet dışına çıktınız. Ama Fuat Bey size sadet dışına ...

Sadır nedir? Sâdır olmak ne demektir? Anlamı

Vücudun, içinde kalp ve akciğerlerinde olduğu ön üst kısmı, göğüs, sine. Zira sadır, vesvese mahallidir. Şeytan, buradan kalbi vesveselendi...

Sadık nedir ne demektir? Anlamı

Sadık, dostluğu ve bağlılığı içten olan, sadakatli. Allah, sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak... (Ahzab Suresinden) Doğru ...

Safari nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Afrika da safari Afrika'da siyahların oturdukları yerlerde yapılan vahşi hayvan avı. Kafile olarak ava çıkış. Turistlerin vahşi...

Paratoner Nedir Ne Demektir? Anlamı

Paratoner Paratoner, yıldırımların zararını önlemek için yapıların tepesine yerleştirilen ve ucunda bakır ya da platin bulunan 5 - 10 ...

Refüze nedir ne demektir? Anlamı

Refüze, "Reddetmek, kabul etmemek" ve "reddedilmek, kabul edilmemek" anlamlarına gelen refüze etmek ve refüze olmak sözl...

Rehavet nedir? Rehavet basmak ne demektir? Anlamı

Rehavet çökmek Rehavet, uzun süre uyanıklığın neden olduğu vücutta meydana gelen gevşekliktir. Rehavet basmak (çökmek) : (deyimini...

Reaktans Nedir Ne Demektir? Anlamı

Reaktans, içinden alternatif akım geçen bir elektrik devresinde bulunan bir sığanın ya da bir selfin, elektriğin akışına gösterdiği direnç (...

Rastık Nedir Ne Demektir? Anlamı

Rastık tozu Kimi kadınların, kaşlarını daha güzel göstermek ya da saçlarını boyamak için sürdükleri toz boya. Rastık Çekerek Mahmure ...

Pastörize Nedir Ne Demektir? Anlamı

Sütün pastörize İşlemi Özel aygıtlarda 65 dereceye kadar ısıtılarak birden bire soğutulmak yoluyla, içindeki mikropları öldürülmüş ola...
1 Yorum

Rahle nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kur'an-ı Kerim rahlesi Rahle, üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, kimileri açılıp kapanabilen alçak küçük masa, sehpa. Rahle, üz...

Patika nedir ne demektir? Anlamı

Patika Patika, zamanla aynı yerden yürüyerek gidip geldikçe emek sarf etmeksizin kendiliğinden meydana gelen, sadece insan ve hayvanla...

Rayba nedir ne demektir? Kısaca ne işe yarar?

Rayba - Musluk raybası Rayba, bir borunun ağzına ya da bir deliğe biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için k...

Rahşiye nedir ne demektir? Rahşiye Örneği ve Anlamı

Rahşiye, padişahın atını övmek için yazılmış kaside, at kasidesi. Divan edebiyatında atlar için yazılan kaside veya mersiyelere verilen is...

Ramak kalmak deyiminin anlamı ne demektir?

"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamında kullanılan ramak kaldı deyiminde geçer. Arapça da, vücutta son yaşam kalıntısını anla...

Pasaport nedir ne demektir? Anlamı

Pasaport çeşitleri Pasaport, yabancı bir ülkeye gidebilmek için alınan kimlik. Pasaportunu eline vermek : (deyiminin anlamı) İşte...

Rahmet nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Bağışlama, esirgeme. Allah rahmet eylesin. (mecazi) Yağmur. Rahmet düşerse, çiftçinin yüzü gülecek. Rahmet dilemek : İyilik istemek. ...

Rahvan nedir ne demektir? Anlamı

Rahvan at koşması Biniciyi sarsmayan bir çeşit hayvan yürüyüşü. Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının...

Lejant (lejand) nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir fotoğrafın, haritanın, desenin veya karikatürün özünü anlatan yazı. Hazırlanan bir dağılış haritasında; "haritanın adı, ölçeği, yö...

Lehim nedir? Lehimlemek ne demektir? Anlamları

Lehim teli ve makinesiyle lehim yapma Lehim, erime noktası düşük olan ve metalleri tutturma işleminde eritilerek kullanılan kalay kur...

Önem nedir? Önem vermek ne demektir? Anlamı

Bir şeyin göz önünde tutulmaya ya da hesaba katılmaya değeri olma durumu. Ehemmiyet eş anlamı. Yapılacak onca iş arasından, hangilerinin biz...

Önsezi nedir ne demektir? Anlamı

Önsezi Önsezi, hiçbir belirti yokken, olacak şeyin bulanık, sezgisel öngörüsü, içe doğma. Hissikablelvuku, altıncı his eş anlamları. ...

Paraf nedir? Paraflamak ne demektir? Anlamı

Paraf Paraf, kurum veya şirket bünyesinde çok sık tekrarlanan formalite işlemlerde yetkili tarafından hızlıca atılan ve işlemin onayla...

Pandomim nedir? Pandomim kopmak ne demektir? Anlamı

Pandomim Sanatçısı Pandomim, düşünceleri, izlenimleri ve duyguları yalnız mimik ve davranışlarla anlatan sözsüz tiyatro türü, mim sana...

Özerk nedir? Özerklik ne demektir? Kısaca anlamları

Bir üst yapıya bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.). Örneğin Nahçıvan Özerk Cumhu...

Parafin Nedir Ne Demektir?

Parafin (kimya) Parafin serisinden herhangi bir hidrokarbonun adı. (teknik) Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı,...

Ön ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ön ile ilgili deyimler ve anlamları İçinde "ön" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Ön ayak olmak : Bir işe ilkin başla...

Kaç ne demektir? Kaç ile başlayan deyimler ve anlamları nedir?

Bir nesne, kavram ya da varlığın niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı. Kaç para kaldı? (Cümle, soru cümlesi olmadığında) Birçok. ...

Kalbur nedir ne demektir? Anlamı

Kalbur Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli ya da seyrek telli elek. Kalburaltı: Kalburdan geçi...