Rahşiye nedir ne demektir? Rahşiye Örneği ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Rahşiye, padişahın atını övmek için yazılmış kaside, at kasidesi.
  2. Divan edebiyatında atlar için yazılan kaside veya mersiyelere verilen isim.


Rahşiye Örneği ve Anlamı


Nef'i, Sultan IV. Murat'ın atları için kaleme aldığı Rahşiyesinin ilk bölümünde şöyle der:

Bârek Allâh zihî rahş-ı hümâyûn-sîmâ
Ki komış nâmını sultân-ı cihân bâd-ı Sabâ
Ne sabâ sâ’ika dersem yaraşur sür’atde
Ki seğirdirken ana sayesi olmaz hem-pâ

Anlamı
Allah mübarek etsin! Ne de mübarek simalı at!
Ki onun adını cihan padişahı Bad-ı Saba koymuş
Saba rüzgarı da neymiş? Hızına, yıldırım desen yaraşır
Ki gölgesi bile ona arkadaş olamaz o koşarken
( 0 soru/yorum )