Ön ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ön ile ilgili deyimler ve anlamları

İçinde "ön" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Ön ayak olmak: Bir işe ilkin başlayıp herkesi arkasından sürüklemek.
 • Ön planda gelmek: En önemli durumda bulunmak.
 • Öne almak: Bir şey ya da kimseye öncelik tanımak.
 • Öne düşmek: Önden yürümek.
 • Öne sürmek:
  1. Siper olarak kullanmak. Her işte beni öne sürerler.
  2. İleri sürmek. Bir takım mazeretler öne sürerek...
 • Önü alınmak: Önlenmek.
 • Önü sıra gitmek: (deyiminin anlamı) Önünden pek uzak olmayan bir aralıkta gitmek.
 • Önünde parende atılmamak: Aldatılamamak.
 • Önüne arkasına bakmadan: İyi hesap etmeden, düşüncesizce.
 • Önüne bakmak: Utanmak, utancından cevap verememek.
 • Önüne çıkmak: Bir kimsenin karşısına çıkmak, yolunu kesmek.
 • Önüne dikilmek: Karşısındakine engel olmak istediğini göstermek.
 • Önüne düşmek:
  1. Birinin önünden yürümek.
  2. Birine kılavuzluk etmek.
 • Önüne geçmek:
  1. Yolunu kesmek.
  2. Önlemek.
 • Önüne gelen: Karşısına çıkan, rastgele, olur olmaz kimse. Önüne gelenden borç istiyor.
 • Önüne geleni kapar, ardına geleni teper: Herkese saldıran, herkesi inciten; katır huylu.
 • Önüne katmak: Önden yürütüp kendisi ardı sıra gitmek.
 • Önünü almak: Önlemek.
 • Önünü ardını düşünmemek: Sonucun ne olacağını hesaplamamak.
 • Önünü kesmek:
  1. Yolunu kesmek.
  2. (Akarsu için) Akmasına engel olmak.


Ön ile başlayan atasözü ve anlamı

İçinde "ön" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider: (atasözünün anlamı) Arabanın ön tekerleği nereye giderse arka tekerleğine oraya gider.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.