Şatır nedir? Şen şatır ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Neşeli, keyifli, şen: Şen şatır bir sohbet adamıydı.
  2. (tarih) Şatır, törenlerde gösterişi artırmak için padişahın, vezirin yanında yürüyen, özel olarak giydirilmiş görevli.


  • Şen şatır: Şen şakrak, neşeli: O hayatın keskin ızdıraplarını neşe ile dağıtır, hep şen ve şatır yaşardı. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )