Özerk nedir? Özerklik ne demektir? Kısaca anlamları


Bir üst yapıya bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.). Örneğin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan'a bağlı olan özerk bir devlettir.

  • Özerklik: Bir kuruluşun veya bir devletin kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi.
  • Özerk bütçe: (iktisat) Devletin iktisadi nitelikteki bazı çalışmalarının genel bütçe dışına çıkarılması ve genel bütçenin bağlı olduğu kural ve yöntemler dışında yönetilmesiyle ortaya çıkan bütçe.
  • Özerk kuruluşlar: Kamu hizmeti gören ve mali yönden kısmen devlete bağımlı olan, yönetim açısındansa özerkliği bulunan kuruluşlar.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.