Özerk nedir? Özerklik ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir üst yapıya bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.): Örneğin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan'a bağlı olan özerk bir devlettir.

  • Özerklik: Bir kuruluşun veya bir devletin kendi kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi.
  • Özerk bütçe: (iktisat) Devletin iktisadi nitelikteki bazı çalışmalarının genel bütçe dışına çıkarılması ve genel bütçenin bağlı olduğu kural ve yöntemler dışında yönetilmesiyle ortaya çıkan bütçe.
  • Özerk kuruluşlar: Kamu hizmeti gören ve mali yönden kısmen devlete bağımlı olan, yönetim açısındansa özerkliği bulunan kuruluşlar.
( 0 soru/yorum )