Lejant (lejand) nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir fotoğrafın, haritanın, desenin veya karikatürün özünü anlatan yazı: Hazırlanan bir dağılış haritasında; "haritanın adı, ölçeği, yön işareti ve lejant" mutlaka yer almalıdır.
  2. Madalyon, para vb. metaller üzerindeki yazı: Bayan Sabahat Atlan'ın Likçe lejantı ihtiva eden bir sikkeyi Side baskısı olarak ispat etmesi, Side'de ara sıra Lik yazısının da kullanılmış olduğunu gösterir.
  3. (mecazi) Zamanla şekil değiştirmiş, içine hayali unsurlar karışmış tarihi olay: Bu topoğrafya üzerine dokunmuş eski halk masalları arasında, Anadolu efsanelerini içeren yazılara kadar girmiş bir "dev" lejandı da vardır.
( 0 soru/yorum )