Kaç sözcüğü ne demektir? Kaç ile başlayan deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir nesne, kavram ya da varlığın niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı: Kaç para kaldı?
  2. (Cümle, soru cümlesi olmadığında) Birçok.


  • Kaç zamandır: Belirsiz, ama çok zamandan beri, çoktan beri.
  • Kaça kaç: Yarışma ve karşılaşmalarda tarafların aldıkları derece ya da sayının oranını belirtir: Sence bu maç kaça kaç biter.


Kaç ile başlayan deyimler ve anlamları


İçinde "kaç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Kaç para eder: Neye yarar!
  • Kaç paralık (adam, şey): Değersiz.
  • Kaç parça olayım: (Birçok işler karşısında) Hangi birine yetişeyim.
  • Kaçın kurası: Kolay kolay aldanmayacak kadar görmüş geçirmiş: O kaçın kurası gürültüye pabuç bırakır mı?
( 0 soru/yorum )