Şanson Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Şanson, başlangıçta Fransız edebiyatında dünya işlerini konu alan ve şarkı olarak söylenebilen her türlü epik ya da lirik şiir. Daha sonra 15. - 17. yüzyıllarda aşk, içki konularını işleyen Fransız şarkılarına verilen ad. Bugün, daha çok kabarelerde, bir sanatçının tek başına çalıp söylediği alaycı, yerici şarkı türü.
( 0 soru/yorum )