Safevilik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Safevilik, 14. yüzyılda Şah İsmail'in atalarından Şeyh Sefiyyüddin'in Hazar denizi kıyısındaki Erdebil kentinde kurduğu Sünni tarikat. Sonraları, Şii Türk boylarını çevresinde toplamak amacıyla Şiiliğe doğru kayarak dinsel-siyasal bir nitelik kazanmış ve Şah İsmail Safavi ile son biçimini almıştır.
( 0 soru/yorum )