Parafin Nedir Ne Demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kırmızı kumaş üzerinde parafin parçası
Parafin
  1. (kimya) Parafin serisinden herhangi bir hidrokarbonun adı.
  2. (teknik) Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, 50 - 60 °C'de eriyerek renksiz bir sıvı durumuna gelen, buharı parlak bir alevle yanan, mum, mumlu kağıt ve çeşitli cilaların yapımında kullanılan, parafin serisinden bir hidrokarbon karışımı.

  • Parafin serisi: (kimya) Genel formülü CnH2n + 2 olan hidrokarbonlar dizisi. İlk dördü (metan, etan, propan, bütan) oda sıcaklığında gaz durumundadır. Bunu izleyen on biri sıvı durumdadır ve parafin yağının başlıca bileşenleridir. Daha sonra gelenlerse katı olup parafin mumunun başlıca bileşenlerini oluştururlar.
  • Parafin yağı:
    1. Vazelin.
    2. (teknik) Petrolün damıtılmasında elde edilen, kaynama aralığı 150 - 300 °C olan hidrokarbon karışımı, gaz yağı.
( 0 soru/yorum )