Reaktans Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Reaktans, içinden alternatif akım geçen bir elektrik devresinde bulunan bir sığanın ya da bir selfin, elektriğin akışına gösterdiği direnç (birimi ohm, simgesi X).


E = E Cos 2rft ile ifade edilen bir alternatif elektromotor kuvvetin, direnci R ve öz indükleme katsayısı L olan bir devrede karşılaştığı reaktans 2rfL ile ifade edilir ve buna indüktans (indüktif reaktans) denir. Direnci R ve sığası C olan bir devrenin reaktansı ise 1/2rfC'dir ve buna kapasitans (kapasitif reaktans) denir.
( 0 soru/yorum )