Reeksport nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Reeksport, bir ülkeden alınan malın yapısında ve işlevinde bir değişik yapılmaksızın başka bir ülkeye satılması başka bir deyişle ithal edilen bir malın, başka bir ülkeye ihraç edilmesi demektir.

Bu işlem, bir ülkeden transit olarak geçmekte olan bir malın menşe şehadetnamelerinde yapılacak bir değişiklikten ibaret olabileceği gibi, dünya pazarına yönelik pazarlama faaliyetlerini gerektiren bir işlem niteliği de taşıyabilir. Reeksport bir dış ticaret işlemi olarak ülkeye döviz geliri sağlar.

Örneğin A ve B ülkeleri arasında çeşitli nedenlerle siyasi ve ekonomik ilişkiler kopmuştur. Fakat söz gelimi A ülkesi, B ülkesinde üretilmekte olan X malına ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda üçüncü bir ülkenin, söz gelimi C ülkesinin devreye girmesiyle bu iki ülke arasında dolaylı bir ticari ilişki kurulabilir. C ülkesi X malını B ülkesinden ithal ederek, ülkesine getirdiği malın ambalajını ve markasını değiştirir, ayrıca birde menşe şehadetnamesi düzenler. Sonra da C ülkesi bu malı A ülkesine ihraç eder.

C ülkesi, A ülkesinden mal bedeli olarak aldığı dövizi B ülkesine transfer eder. Reeksport işlemini gerçekleştiren C ülkesinin karı da elde ettiği komisyon olur.
( 0 soru/yorum )