Grandi nedir ne demektir? Anlamı

Geminin ortasında bulunan, pruva direğinden sonra gelen ikinci büyük direk. Vişne renkli ve tuğralı bu fors padişahın bindiği geminin grandi...

Gram kuvvet nedir ne demektir?

Gram kuvvet, (fizik) 1 gramlık bir kütleye yer çekiminden ötürü uygulanan kuvvet olarak tanımlanan ve bu kütlenin ağırlığına denk olan kuvv...

Grafoloji nedir ne demektir? Anlamı

Grafoloji Bir kimsenin el yazısından onun karakterini anlamayı amaç edinen çalışma, yazıbilim. Son zamanlarda bir hayli gelişme kaydet...

Grafik nedir ne demektir? Anlamı

Grafik çeşitleri Düz, kırık ya da eğri çizgiler, çubuklar ve benzerlerinden oluşan ve bir ya da birçok niceliğin art arda değişimini ...

Grado nedir ne demektir? Anlamı

(kimya) Bir sıvının içindeki alkol derecesi. Şekspir komedisi gradosu yüksek bir içkiye benzer, verdiği lezzet haşin ve baş döndürücüdür, ...

Gövermek nedir ne demektir? Anlamı

Yeşermek, filizlenmek. Küçük bir ümit ışığı almaya görsün, tıpkı kayaları çatlatan yeşil sürgünler gibi göverir (Türk Dili D.). Meşeler göv...

Gönye nedir ne demektir? Anlamı

Gönye Bir doğruya dik gelen başka doğrular çizmeye ya da dik açıları denetlemeye yarayan dik üçgen biçiminde ya da iki parçanın birbi...

Göktaşı nedir ne demektir? Anlamı

Göktaşı, meteor Göktaşı (gökbilimi) gezegenler arasında dolaşan küçük gök cisimlerine verilen ad, meteor. Bunlar dünya atmosferine gi...

Göbel nedir ne demektir? Anlamı

(halk dilinde) Genellikle erkek çocuk, oğlan, genç anlamlarında kullanılan kaba bir kelime. "Benim göbel senden yiğittir; o daha ağır...

Goril nedir ne demektir?

Goril (zooloji) Afrika'nın Kamerun ve Kongo yöresindeki tropikal ormanlarında yaşayan, insanımsıların en irisi ve en güçlüsü ola...

Gong (gonk) nedir ne demektir? Anlamı

Gong Üzerine keçe, deri veya bez kaplı tokmağıyla vurulunca uzun, yüksek, uğultulu, boğuk ve çınlayıcı ses veren, çoğunlukla bronzdan yapıla...

Gondol nedir ne demektir? Anlamı

Gondol (kayık) Genellikle İtalya'nın su kanallarıyla ünlü Venedik şehrinde kullanılan, arka tarafından tek kürekle ve bir kişinin a...

Gonca nedir ne demektir? Anlamı

Gonca (açmamış) gül Gonca, henüz açmamış ya da açmaya başlamış çiçek (ve özellikle, bu durumdaki gül). Şahın bahçesinde gonca gül bit...

Gomalak nedir? Gomalak Cilası

Gomalak bazı tropikal ağaçların dallarından çıkarılıp işlendikten sonra alkolde eritilerek cila yapmakta kullanılan bir çeşit reçine. ...

Gofret nedir ne demektir? Anlamı

Renkli gofret Gofret, un, su ve az miktarda şekerden oluşan bir hamurdan yapılan, genellikle üzerinde çapraz çizgi ve şekilleri olan, ...
1 soru/yorum

Gocuk nedir ne demektir? Anlamı

Gocuk, tüylü kaban Gocuk, genellikle içi koyun postuyla kaplı palto, kaban, kaput. Dağdaki bir çoban bir gocuk bir ekmekle yetinip du...

Goblen nedir ne demektir? Anlamı

Goblen işleme Kanaviçe ya da telleri sayılabilecek türde gözenekli kumaş üzerine renkli ipliklerle ve iğneyle yapılan özel modelli bi...

Glase nedir ne demektir? Anlamı

Glase (rugan) parlak deri cüzdan Yumuşak deri. Saraçlıkta kullanılan kalın deriler düz kösele, sabunlu kösele, yağlı kösele ve glase ...

Gişe nedir ne demektir? Anlamı

Gişe Gişe, istasyon, sinema, tiyatro, mağaza, banka ve kimi yerlerde giriş kapılarında bilet ya da para alıp verilen, çoğunda küçük pe...

Gidon nedir ne demektir? Anlamı

Gidon Gidon, ön tekerleğe bağlı olup bisiklet ve motosiklete yön veren, iki ucundan tutulan yatay çubuk, yönelgeç, direksiyon. O gün a...

Gidimli nedir ne demektir? Anlamı

Gidimli düşünce (mantık) Bir önermeden başka bir önerme çıkaran ve böylece ara önermelerden geçerek ilkeden sonuca varan (usavurma b...

Gılman nedir ne demektir? Anlamı

Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar. Köleler, tutsaklar. (tarih) Yeniçeri teşkilatına yeni giren acemi gençlere ya da Enderun'a girip...

Gözlük nedir ne demektir? Anlamı

Güneş gözlüğü Göze takılarak mercek görevi gören, camları aracılığıyla göz bozukluklarını düzeltmeye yarayan ya da gözü kuvvetli ışık...
1 soru/yorum