Grandük ve Grandüşes nedir ne demektir? Anlamları

Grandük : Bir büyük düklüğün (dük yönetimindeki ülkenin) başında bulunan erkeğe verilen unvan. Çarlık Rusya'sında prenslere verilen un...

Grandi nedir ne demektir? Anlamı

Geminin ortasında bulunan, pruva direğinden sonra gelen ikinci büyük direk. Vişne renkli ve tuğralı bu fors padişahın bindiği geminin grandi...

Granbi nedir? Ön tekerleği büyük bisiklet

Granbi (Fransızca Grand-bi) 1872'de ilk defa Fransa da yapılmış, ön tekerleği çok büyük, arka tekerleği çok küçük, günümüz bisiklet...

Gramofon nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Gramofon Gramofon, dönen bir disk (plak) üzerindeki dairesel ses izlerine sürtünerek takip eden iğnesinin titreşimiyle plak üzerindeki...

Gram kuvvet nedir ne demektir?

Gram kuvvet, (fizik) 1 gramlık bir kütleye yer çekiminden ötürü uygulanan kuvvet olarak tanımlanan ve bu kütlenin ağırlığına denk olan kuvv...

Gram nedir? Gramaj ne demektir? Anlamı

Gram altın Gram, kilogramın binde biri olarak seçilen kütle birimi. Gramın sembolü "g" olmasına rağmen halk arasında "g...

Grafoloji nedir ne demektir? Anlamı

Grafoloji Bir kimsenin el yazısından onun karakterini anlamayı amaç edinen çalışma, yazıbilim. Son zamanlarda bir hayli gelişme kaydet...

Grafit nedir? Kısaca özellikleri ve kullanım alanları

Grafit Grafit, kurşun kalem, pota, elektrot ve çeşitli yağlama yağlarının üretilmesinde kullanılan, parlak siyahımsı-gri renkte, olduk...

Grafik nedir ne demektir? Anlamı

Grafik çeşitleri Düz, kırık ya da eğri çizgiler, çubuklar ve benzerlerinden oluşan ve bir ya da birçok niceliğin art arda değişimini ...

Grado nedir ne demektir? Anlamı

kimya Bir sıvının içindeki alkol derecesi. Şekspir komedisi gradosu yüksek bir içkiye benzer, verdiği lezzet haşin ve baş döndürücüdür, dü...

Grad nedir ne demektir? 1 grad kaç derecedir?

Grad (matematik) derece gibi bir açı birimi olup herhangi bir çemberde tam açının 400'de biri olarak tanımlanan açı ölçü birimidir. Kıs...

Göz pınarı nedir ne demektir? Göz pınarı neresidir?

Göz pınarı Göz pınarı, gözyaşı bezlerinin salgıladığı sıvıyı toplayan, gözde gözyaşı buradan çıkıyormuş gibi göründüğünden, gözün bu a...

Gövermek nedir ne demektir? Anlamı

Yeşermek, filizlenmek. Meşeler gövermiş varsın göversin, söyleyin huysuza durmasın gelsin (Halk Türküsü). Morarmak, berelenmek. Dün düşmüş...

Gövde gösterisi deyiminin anlamı ne demektir?

Bir konuda anlayış birliği içinde olanların, güçlerini belirtip kendilerine karşı olanları yıldırmak amacıyla oluşturabildikleri büyük bir k...

Gözlemevi (Rasathane) nedir ne demektir? Anlamı

Keck gözlemevi Gök cisimlerini ve meteorolojik olayları ve uzayı gözlemeye yarayan büyük teleskoplar, çeşitli aygıtlar ve araçlarla do...

Gösteriş nedir? Gösteriş yapmak ne demektir? Anlamları

Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak ya da kendini beğendirmek için birinin yaptığı aldatıcı ve düzmece davranış. Göz alıcılık, alım...

Görümlük nedir? Yüz görümlüğü ne demektir? Kısaca anlamı

Yüz görümlüğü zamanı Görülmek için, herkesin görmesi için, seyirlik. Vitrindeki mallar satılık değil görümlüktür. (derleme cümle) Bi...

Görümce kimdir kime denir? Görümcelik yapmak ne demektir?

Görümce Görümce, bir kadına (bir geline) göre kocanın kız kardeşidir. Görümce ile dertleşme şansının olmadığını, çünkü görümcenin iste...

Görelilik nedir ne demektir? Sözlük anlamı

Görelilik (rölativite, izafiyet) Göreli olma durumu, rölativite. (felsefe) Var olabilmek için başka bir şeye bağlı olma durumu, mut...

Gönye nedir ne demektir? Anlamı

Gönye Bir doğruya dik gelen başka doğrular çizmeye ya da dik açıları denetlemeye yarayan dik üçgen biçiminde ya da iki parçanın birbi...

Gönder nedir? Göndere bayrak çekmek ne demektir? Anlamı

Türk Bayrağı Bayrak çekilen direk. Üvendire. (tarih) Elle düşman üzerine fırlatılan ucu demirli kısa mızrak. (tarih) Osmanlılard...
1 Yorum

Gömü nedir? Gömüleme ne demektir? Anlamı

Gömü Toprak altına gömülerek saklanmış altın, para, hazine ya da değerli şeyler. Eş anlamı define. Tarlayı sürerken gömü bulmuşlar. ...
1 Yorum

Gömlek nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Gömlek Ceket ya da yelek altına giyilen erkek dış giysisi. Eskiden, vücudun üst kısmına, tene giyilen ince iç çamaşırı. Kitap kapağ...

Göktaşı nedir ne demektir? Anlamı

Göktaşı, meteor Göktaşı (gökbilimi) gezegenler arasında dolaşan küçük gök cisimlerine verilen ad, meteor. Bunlar dünya atmosferine gi...

Göçüşme (metatez) nedir ne demektir? Örnekler

Göçüşme (dil bilim) kimi sözcüklerde seslerin yer değiştirmesi olayı. Türkçe de daha çok "r" ya da "l" ünsüzünün bulund...

Göbel nedir ne demektir? Anlamı

(halk dilinde) Genellikle erkek çocuk, oğlan, genç anlamlarında kullanılan kaba bir kelimedir. O göbel yine geldi bugün (kelime ile ilgil...

Goygoycu nedir? Goygoyculuk ne demektir? Anlamı

Eskiden, muharrem ayında kapı kapı dolaşarak ve ilahiler okuyarak aşure yapmak için buğday, şeker, nohut, kuru üzüm vb. erzak bazen de para...

Goril nedir ne demektir?

Goril (zooloji) Afrika'nın Kamerun ve Kongo yöresindeki tropikal ormanlarında yaşayan, insanımsıların en irisi ve en güçlüsü ola...

Gong (gonk) nedir ne demektir?

Gonk (gong) Gonk, üzerine tokmakla vurulunca uzun ve çınlayıcı ses veren, çoğunlukla bronzdan yapılmış, tepsi biçiminde bir araç. Doğr...

Gondol nedir ne demektir?

Gondol (Venedik) Gondol, çoğu Venedik'te kullanılan, arka tarafından tek kürekle ve bir kişinin yürüttüğü, uzunluğu 10, genişliği ...

Gonca nedir ne demektir? Anlamı

Gonca (açmamış) gül Gonca, henüz açmamış ya da açmaya başlamış çiçek (ve özellikle, bu durumdaki gül). Şahın bahçesinde gonca gül bit...

Gomalak nedir? Gomalak Cilası

Gomalak bazı tropikal ağaçların dallarından çıkarılıp işlendikten sonra alkolde eritilerek cila yapmakta kullanılan bir çeşit reçine. ...

Gol nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Gol Çift kaleyle oynanan futbol, eltopu, hokey, polo gibi oyunlarda, topun, kaleye sokulmasıyla kazanılan sayı. İlgili deyimler ve...

Groston nedir ne demektir? 1 groston ne kadardır?

Groston (gros tonaj) ve net tonaj Gros, darası düşülmemiş ağırlık demektir. Groston ise denizcilikte bilinenin aksine kg gibi bir ağır...
6 Yorum

Gofret nedir ne demektir? Anlamı

Renkli gofret Gofret, un, su ve az miktarda şekerden oluşan bir hamurdan yapılan, genellikle üzerinde çapraz çizgi ve şekilleri olan, ...
1 Yorum

Gocuk nedir ne demektir? Anlamı

Gocuk, tüylü kaban Gocuk, genellikle içi koyun postuyla kaplı palto, kaban, kaput. Dağdaki bir çoban bir gocuk bir ekmekle yetinip du...

Goblen nedir ne demektir? Anlamı

Goblen işleme Kanaviçe ya da telleri sayılabilecek türde gözenekli kumaş üzerine renkli ipliklerle ve iğneyle yapılan özel modelli bi...

Glase nedir ne demektir? Anlamı

Glase (rugan) parlak deri cüzdan Yumuşak deri. Saraçlıkta kullanılan kalın deriler düz kösele, sabunlu kösele, yağlı kösele ve glase ...

Gişe nedir ne demektir? Anlamı

Gişe Gişe, istasyon, sinema, tiyatro, mağaza, banka ve kimi yerlerde giriş kapılarında bilet ya da para alıp verilen, çoğunda küçük pe...

Girizgah nedir ne demektir? Anlamı

(edebiyat) Kasidelerde, "nesip" bölümünden sonra gelen, asıl anlatılanlara geçiş niteliği taşıyan bölüm. Bir başka söze yol açm...

Giriftar nedir? Giriftar olmak ne demektir? Anlamı

Giriftar, tutulmuş, yakalanmış, düşkün demektir. Eş anlamı duçardır. Çileyi aşka giriftar olmayan âşık mı olur? Çileyi aşka giriftar olan Al...

Girift nedir? Giriftzen ne demektir? Anlamı

Girişik, birbirine girip karışmış, çapraşık. Yeryüzünde medeniyet ilerledikçe gerçeklerin basitliği değil, giriftliği ortaya çıkmaktadır. ...

Gidon nedir ne demektir? Anlamı

Gidon Gidon, ön tekerleğe bağlı olup bisiklet ve motosiklete yön veren, iki ucundan tutulan yatay çubuk, yönelgeç, direksiyon. O gün a...

Gidimli nedir ne demektir? Anlamı

Gidimli düşünce mantık Bir önermeden başka bir önerme çıkaran ve böylece ara önermelerden geçerek ilkeden sonuca varan (usavurma biç...

Gırla nedir? Gırla gitmek ne demektir? Anlamı

Gırla (teklifsiz konuşmada) alabildiğine, çok fazla demektir. Onda para gırla. Gırla gitmek : (deyiminin anlamı) Uzun sürmek, sürüp g...

Gılman nedir ne demektir? Anlamı

Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar. Köleler, tutsaklar. (tarih) Yeniçeri teşkilatına yeni giren acemi gençlere ya da Enderun'a girip...

Gözlük nedir ne demektir? Anlamı

Güneş gözlüğü Göze takılarak mercek görevi gören, camları aracılığıyla göz bozukluklarını düzeltmeye yarayan ya da gözü kuvvetli ışık...
2 Yorum

Gıcır nedir? Gıcır gıcır ne demektir? Anlamı

Kıvamını artırmak için ağızda çiğnenen sakıza katılan, dişbudak ağacından çıkarılan, kauçuk türünden bir madde. (argo) Yeni. Gıcır gıcır ...

Gezimcilik (peripatetizm) nedir ne demektir? Anlamı

Aristoteles ve Gezimcilik Gezimcilik (peripatetizm) öğrencileriyle birlikte gezinerek ders okuttuğu için Aristoteles'in öğretisine...

Gezegen nedir ne demektir? Kaç gezegen vardır?

Gezegen, bağlı bulunduğu sistemin odağındaki yıldız çevresinde belli bir yörüngede dolaşan, kendi ışığı olmayan ve bu yıldızdan gelen ışığı ...

Geyik nedir? İlgili deyimler ve anlamları

Geyik Çift parmaklılar takımının geviş getirenler alt takımından, erkeklerinin başında her yıl atılıp yeniden çıkan uzun ve çatal boyn...