Girift nedir? Giriftzen ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Girişik, birbirine girip karışmış, çapraşık.
    Yeryüzünde medeniyet ilerledikçe gerçeklerin basitliği değil, giriftliği ortaya çıkmaktadır.
  2. (Eski güzel yazı sanatında) Boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı).
  3. Alaturka müzikte kullanılmış, kamıştan yapılma bir tür küçük ney.

Girift veya küçük ney çalgısı
Girift, küçük ney


  • Giriftzen: Girift çalan kimse. Giriftzen Asım Bey.
  • Girift tezyinat: → Arabesk, girişik bezeme.
( 0 soru/yorum )