Gılman nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar.
  2. Köleler, tutsaklar.
  3. (tarih) Yeniçeri teşkilatına yeni giren acemi gençlere ya da Enderun'a girip ayak hizmetlerini gören gençlere verilen ad.
  4. Cennette olduklarına ve cennete girenlere hizmet ettiklerine inanılan varlıklar.
    "Etraflarında, sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz gılmanlar dolaşır." (Tur Suresi 24. Ayeti Kerime) Ayetten anlaşıldığı kadarıyla Yüce Allah'ın mümin kulları için özel yarattığı ve vazifesi sadece hizmetkarlık olan Cennet gençleridir. Onlar Cennet ehline yiyecek ve içecek sunarlar ve bu vazifeyi görmekten mutluluk duyarlar.


  • Gılman-ı Enderun (hassa): (tarih) Osmanlı devletinde, sultanın özel hizmetini gören genç devşirmeler.
( 0 soru/yorum )