Göbel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (halk dilinde) Genellikle erkek çocuk, oğlan, genç anlamlarında kullanılan kaba bir kelime. "Benim göbel senden yiğittir; o daha ağırdır senden" dediniz mi iş tartılmaya kadar varır (C. Saraçer). Küçücük göbele de mi para istiyorsun? Teyze ne göbeli, seneye askere alırlar bunu yahu! (S. Ezber)
  2. (halk dilinde) Kimsesiz, başıboş, yaramaz çocuk, sokak çocuğu. Bu Küpeli Meryem cadısı, Deli Göbel İsmail'in zincire vurup omuzunda gezdirdiği koca baykuş kuşuna benziyordu. (İlgili cümle kaynağı: K. Tahir)
  3. Tarla sınırlarını belli etmek için yapılan toprak tümsek ya da tepecik.
( 0 soru/yorum )