Gösteriş nedir? Gösteriş yapmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak ya da kendini beğendirmek için birinin yaptığı aldatıcı ve düzmece davranış.
  2. Göz alıcılık, alım.
  3. Gösterme eylemi ya da biçimi.


  • Gösteriş tüketimi: (iktisat) Bir gereksinmeyi karşılamayıp çevreyi etkilemeyi amaçlayan tüketim.


İlgili deyimler ve anlamları


  • Gösteriş yapmak: (deyiminin anlamı) Kıskandırmak, kendini göstermek, dikkat ve ilgi çekmek gibi değişik amaçlarla göze çarpacak davranışlarda bulunmak.
  • Gösterişe kaçmak: Gösteriş düşkünü olmak (gösteriş budalası olmak).
( 0 soru/yorum )