Göçüşme (metatez) nedir ne demektir? Örnekler

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Göçüşme (dil bilim) kimi sözcüklerde seslerin yer değiştirmesi olayı. Türkçe de daha çok "r" ya da "l" ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde birinci hecenin sonundaki sesle, ikinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer.

Göçüşme (metatez) örnekleri:


  • kibrit → kirbit
  • çömlek → çölmek
  • gömlek → gölmek
  • şapka → şakpa
  • toprak → torpak
  • kirpik → kiprik
( 0 soru/yorum )