Feodalizm (feodalite) nedir? Feodal ne demektir? Anlamı

Feodal sistem Ortaçağda Avrupa'da büyük toprak sahipliğine ve toprağa bağlı köylülerin emeğine dayanan ekonomik düzen. Yıkılmış, ç...

Fenotip ve Genotip nedir ne demektir? Anlamları

Fenotip : (biyoloji) 1. Bir organizmanın genotip özelliklerinin çevreyle karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkan, gözle görünür özelli...

Fenol nedir ne demektir nerelerde kullanılır?

Fenol (kimya) benzen hidrojenlerinden birinin yerine hidroksil (OH) gruplarının gelmesiyle oluşan, boya, plastik ve ilaç endüstrisinde kull...

Fen nedir? Fenni ne demektir? Anlamı

Fen bilimleri Fizik, kimya, matematik ve biyoloji bilimlerinin genel adı. Fen dersleri. Bilimi uygulama alanına koyan bilgilerin tümü,...

Fenil nedir ne demektir?

(kimya) Fenol, benzen, anilin ve başka birçok aromatik bileşiğin temeline oluşturan tek değerlikli kök. (C 6 H 5 ). Bileşiminde fenil kök...

Fener nedir ne demektir? Anlamı

Gece deniz feneri manzarası Rüzgar ve yağmura karşı cam yada kağıt korumalı aydınlatma aracı. Gemilere yol gösteren, bulunduğu yerin s...

Feminizm nedir? Feminist ne demektir? Kısaca Anlamı

Feminizm Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yapılan bir...

Felsefe nedir? Felsefe yapmak ne demektir? Kısaca Anlamları

Felsefe Düşünen adam heykeli Rodin Varlıkların ve şeylerin ilk nedenlerini ve ilk ilkelerini araştıran bilgi alanı (18 yy. kadar). Va...

Fellik fellik aramak nedir ne demektir? Anlamı

Başka bir çaresi olmayarak telaşla, bir yandan bir yana koşarak, çok çaba harcayarak heyecanla aramak.  Sueyma fellik fellik ne edeceğini dü...

Fellah nedir ne demektir? Anlamı

Suriye, Mısır ve diğer Arap ülkelerinde köylü yada tarım işçisi. Fellah, Türkiye'de genellikle Adana ve Mersin illerinde yaşayan Arapl...

Feldispat (feldspat) nedir? Feldspat hakkında kısa bilgiler

Granit bileşimindeki feldispat Feldspat veya feldispat yer kabuğunun % 60 - 65’ini oluşturan sodyum, potasyum, kalsiyum, lityum ve nadir...

Felah nedir? Felah bulmak ne demektir? Anlamı

Felah, kurtuluş, selamet, onma. Sizden öyle bir topluluk bulunmalıdır ki, herkesi hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçi...

Fekül nedir ne demektir?

Fekül (kimya) sebze köklerinde, en fazla da patateste bulunan, nişastalı, unlu, beyaz bir karbonhidrat bileşiği. Glikoz ve dekstirn üretimi...

Feda nedir? Feda etmek/olmak ne demektir? Anlamı

Feda, bir amaç uğrunda değerli bir varlıktan yada bir değerden vazgeçmek, uğruna verme. Feda etmek : Bir şey için herhangi bir şeyi gözde...

Federasyon nedir? Federal ne demektir? Kısaca Anlamları

Kendi içlerinde göreli bir bağımsızlığa sahip birkaç devletin ortak anayasa, ortak ordu, ortak bütçe çerçevesinde oluşturdukları birlik, de...

Fecir nedir ne demektir? Anlamı

Fecir Sabaha karşı ufkun ağarmaya başladığı zaman, tan vakti, gün ağarması.  Fecir, tan yerinin aydınlanması demektir. Sahurun bittiğ...

Fayton nedir ne demektir? Anlamı

Gelin arabası olarak kullanılan bir fayton Fayton, hayvan gücüyle ilerleyen, körüklü ve ahşaptan dört tekerleği olan standart olarak ka...

Favori nedir ne demektir? Anlamı

Erkek favori (faul) Favori, yalnızca çene tıraş edilerek yüzüm iki yanında kulaklara paralel  ve aşağı doğru bırakılan saç sakal karışı...

Fark nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, ayrılık, değişiklik, başkalık, değer ayrılığı, ayrım. İki sayıyı yada iki cebirsel ifadeyi birb...

Faraş nedir ne demektir? Anlamı

Faraş Yerde toplanan süprüntüleri alıp atmaya yarayan, kürek biçiminde, plastik teneke vb. maddelerden yapılmış kap. Faraş gibi (kadar...

Far nedir ne demektir? Anlamı

Otomobil farı - Audi A4 Kara taşıtlarının ön kısmında bulunan ve yolu aydınlatan güçlü ışık verici. Genellikle parabolik olan bir aynay...

Fani nedir? Fani dünya ne demektir? Anlamı

Fani, ölümlü, kalıcı olmayan, gelip geçici, kalımsız. Ne gerek var düşmanlığa şu fani dünyada. Fani dünya : İnsanın dünyadaki yaşantısının...

F Harfi nelerin simgesidir ne anlama gelir?

F harfi Türk alfabesinin yedinci harfi "fe" okunuşu. Sesbilim bakımından sert, sızıcı, süreksiz, diş dudak ünsüzü. Sınıflam...

Ezgi nedir ne demektir? Anlamı

Ezgi (müzik) Belli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta haz uyandıran ses dizgisi. Melodi, nağme eş anlamları. Sesin geldiği yere ba...

Ezel nedir? Ezeli ne demektir? Anlamları

Ezel : Başlangıcı olmayan zaman, öncesizlik.  Ezel, ne kadar geçmişe, önceye gidilirse gidilsin başlangıcın olmaması demektir. Şaban Döğen ...

Ezcümle nedir ne demektir? Anlamı

Kısaca, özet olarak, özetle. Müslümanların hakimiyeti döneminde Tanzanya yeni bir şehrin, yeni bir sanatın, yeni bir ruhun, yeni bir toplumu...

Ezber nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Bir metni yada bir sözü tekrarlayacak biçimde akılda tutma. Ezberlenilecek ders. Ezbere çalışıyorum. Ezberden : Ezber olarak, akılda k...

Eyer nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Eyer Binek hayvanların sıklıkla atların sırtına konulan, güvenli bir şekilde hayvana tutunmayı ve oturmayı sağlayan gereç. Eyer kapat...

Eyyam nedir? Eyyamcı ne demektir? Anlamı

Eyyam, günler, gündüzler demektir. Eyyamcı : 1. Gününü gün eden kimse. 2. Kendi çıkarı için güçlü olanları yada egemen olan düşünceyi dest...
3 Yorum

Eyvan nedir ne demektir? Anlamı

Eyvan Özellikle Güneydoğu Anadolu evlerinde avluya bakan, önü açık, üstü kapalı yüksekçe döşemesi olan, ortasında bir de küçük havuzu b...

Eyalet nedir ne demektir? Anlamı

Yönetimsel özerkliği olan büyük il. ABD'nin eyaletleri. (tarih) Osmanlı İmparatorluğunda en büyük sivil ve askeri yönetim bölgesi. ...