Ezgi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
G harfini bir sol anahtarının oluşturduğu ezgi sözcüğü
Ezgi
  1. (müzik) Belli bir kurala göre oluşturulan ve kulakta haz uyandıran ses dizgisi. Melodi, nağme eş anlamları.
    Sesin geldiği yere bakıp: "Bu duyduğum en güzel ezgi!" dedi.
  2. (müzik) Bir müzik parçasında baştan sona değin belirli yerlerde yinelenen ses dizisi.
  3. Manzum eserlerde, kulağa hoş gelecek tarzda oluşturulmuş ses düzeni. Makamla söylenen türkülere de, ezgi dendiği olur.
  4. (dil bilim) Söylemede sese verilen titreme.
  5. (mecazi) Gidiş yol.
  6. Üzüntü, sıkıntı.
    Vefasızlığa içli ezgidir yalnızlığım...
( 0 soru/yorum )