Fenil nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (kimya) Fenol, benzen, anilin ve başka birçok aromatik bileşiğin temeline oluşturan tek değerlikli kök. (C6H5).
  2. Bileşiminde fenil kökü bulunan bileşikleri adlandırmada kullanılan önek.
( 0 soru/yorum )