Fani nedir? Fani dünya ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Sonu olan, ölümlü, kalıcı olmayan, gelip geçici, kalımsız.
  Dünya altın da olsa fani; ahiret toprak da olsa bakidir. Baki olan çömlek, fani olan altına tercih edilir. Lakin biz aksini yapıyoruz. (İlgili söz: Fudayl Hz.)
 2. (Ölümlü olan) İnsanoğlu.
  Dedeciğim her fani her nefis ölümü tadacaktır elbet. Bu dünyaya ne padişahlar ne sultanlar geldi (geçti). (İlgili cümle kaynağı: S. Demir)


 • Fani dünya: İnsanın dünyadaki yaşantısının, geçici ve sonlu olduğunu vurgular.
  Ne gerek var düşmanlığa şu fani dünyada.
 • Fani olmak: (Bir şey uğrunda) Kendi varlığını ve nefsini yok etmek.
  İlk fani oluş, mürşitte, şeyhte fani oluştur. Bu fani oluş, fani oluşun tek gayesi olan Allah'ta fani oluşun vesilesidir. (N. F. Kısakürek)
( 0 soru/yorum )