Fenotip ve Genotip nedir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fenotip: (biyoloji)
  1. Bir organizmanın genotip özelliklerinin çevreyle karşılıklı etkileşimi sonucunda ortaya çıkan, gözle görünür özellikler.
  2. Belirli bir fenotipi paylaşan bir grup organizma.


Genotip: (biyoloji)
  1. Bir organizmanın genlerinin yapısı; kalıtım faktörleri bakımından gösterdiği temel yapı.
  2. Belirli bir genetik yapıya sahip birden çok organizmanın ortak adı.
( 0 soru/yorum )