Heyhat nedir ne demektir? Anlamı

Heyhat! Heyhat "yazık, ne yazık, ne acı ki, elden ne gelir ki" gibi anlamlarda üzüntü belirtmek için kullanılan bir ünlemdir...

Heyamola nedir ne demektir? Anlamı

Zor bir iş yapanların, özellikle denizci ve balıkçıların birlikte bir şey çekerken el birliği sağlamak ve gayrete gelmek için hep bir ağızda...

Hevenk nedir ne demektir? Anlamı

Muz hevengi Bir ipe, çubuğa dizilmiş ya da saplarından birbirine bağlanmış yaş yemiş demeti. Üzüm hevenkleri kuytu ve serin yerlere a...

Herek nedir ne demektir? Anlamı

Herek, asma üzüm fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilerek ya da dibine kakılarak bitkinin bağlandığı küçük kazık,...

Hertz nedir ne demektir? Anlamı

Radyo frekansları Hertz bir frekans birimidir (simgesi Hz, Alman fizikçisi H. Rudolph Hertz'in adından). Periyodu 1 saniye olan dalg...

Hercümerç nedir ne demektir? Anlamı

Altüst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak. Hem sonra bütün İslâm Dünyası hercümerç içindeyken, sen nasıl bir adamsın ki, çok rahatsın...

Hengame nedir ne demektir? Anlamı

Patırtı, gürültü, şamata. Ne ahşap evin bitmeyen çileleri ve zorlukları ne koca konağın hengamesi, kalabalığı, hoyratlığı! (Hece) Birazdan p...

Hendek nedir ne demektir? Anlamı

Hendek Savaşı Hendek, kale, yol, tarla vb. yerlerde, geçmeye engel olacak şekilde uzunlamasına kazılmış derin çukur. Hendek siperi...