Hibe nedir? Hibe etmek ne demektir? Anlamı

Hibe, bir şeyi geri almamak üzere verme, bağışlama, bağış. Hibe edilen şeyi geri almaya kalkmak, insanın kustuğu şeyi geri yemesine benzer. ...

Hızar nedir? Hızarcı ne demektir? Anlamı

Tezgahı üzerinde tahta ve kereste biçmeye veya demir kesmeye yarayan, elektrik gücüyle çalışan büyük yuvarlak testereli makine. Dokuma...

Hıyarşembe nedir ne demektir? Hint hıyarı

Hint hıyarı, hıyarşembe Hıyarşembe (botanik) baklagillerden, siyah renkte olan meyvelerinin içinde çekirdeklerden başka, hekimlikte k...

Hıyaban nedir ne demektir? Anlamı

Hıyaban İki yanı sık ve düzgün ağaçlı geniş ve muntazam yol. Faruk Nafiz Çamlıbel'in lise ders kitaplarındaki "Çankaya"...

Hırdavat nedir? Hırdavatçı ne demektir? Anlamı

Hırdavat malzemeleri Kilit, menteşe, tel, çivi, vida gibi ufak tefek madeni malzemeler. (mecazi) Ufak tefek ve önemsiz eski şeyler,...
1 Yorum

Hırçın nedir? Hırçınlık ne demektir? Anlamı

Olur olmaz şeylere sinirlenip kırıcı davranışlarda bulunan, huysuzluk eden sinirli, kavgacı kimse ve bu tür davranışlarda bulunma. Çünkü baş...

Hıfzıssıhha nedir ne demektir? Anlamı

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Ankara Vücudu sağlam tutmak ve hastalıklardan korumak için hem doğrudan doğruya kişinin, hem de iç...

Hıfız nedir? Hıfz etmek ne demektir? Anlamı

Saklama, koruma, barındırma. Sevgi güldür. Onun için kadın da güldür. Bu gülün tazeliği iffetidir. İffeti hıfz eden de örtüdür. (İlgili cüm...

Hezarfen nedir ne demektir? Anlamı

Hezarfen Ahmet Çelebi Hezarfen (hezar: bin, fen: beceri bilim, "bin sanat sahibi") çok bilen, elinden birçok iş gelen demek...

Heyhey nedir? Heyheyleri üstünde olmak ne demektir? Anlamı

Heyheyleri üstünde olmak Bu sözcük heyheyleri tutmak, heyheyleri üstünde (tepesinde) olmak gibi bazı deyimlerde geçer ve çok sinirlenm...

Heyhat nedir ne demektir? Anlamı

Heyhat! Heyhat "yazık, ne yazık, ne acı ki, elden ne gelir ki" gibi anlamlarda üzüntü belirtmek için kullanılan bir ünlemdir...

Heyecan nedir? Heyecanlanmak ne demektir? Anlamı

Heyecanlanmak Duygulanma, organizmada içten ya da çevreden gelen uyarımlara tepki olarak oluşan, çok yönlü fiziksel değişimin bütünün...

Heybe nedir? Heybeci ne demektir? Anlamı

Heybe Eskiden yolculuklarda binek hayvanlarının eyerine geçirilip iki yana sarkıtılan, yürüyerek yapılan yolculuklarda da omuza atılıp...

Heyamola nedir ne demektir? Anlamı

Zor bir iş yapanların, özellikle denizci ve balıkçıların birlikte bir şey çekerken el birliği sağlamak ve gayrete gelmek için hep bir ağızda...

Hevenk nedir ne demektir? Anlamı

Muz hevengi Bir ipe, çubuğa dizilmiş ya da saplarından birbirine bağlanmış yaş yemiş demeti. Üzüm hevenkleri kuytu ve serin yerlere a...

Heybet nedir? Heybetli ne demektir? Anlamı

Heybet Heybet iyi ve doğru insanların yapısında bulunan, korkuyla birlikte saygı ve sevgi duygularını da uyandıran hal ve görünüş. Çok...

Herek nedir ne demektir? Anlamı

Herek, asma üzüm fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilerek ya da dibine kakılarak bitkinin bağlandığı küçük kazık,...

Hertz nedir ne demektir? Anlamı

Radyo frekansları Hertz bir frekans birimidir (simgesi Hz, Alman fizikçisi H. Rudolph Hertz'in adından). Periyodu 1 saniye olan dalg...

Hercümerç nedir ne demektir? Anlamı

Altüst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak gibi anlamlara gelmektedir. İşte o günlerde ortalık bir hercümerç içindeydi ki sormayın! (ö...

Hercai nedir? Hercailik ne demektir? Hercai Menekşe

Hercai menekşe Hercai menekşe. (mecazi) Hiçbir şeyde kararlı olmayan, yeltek, gelgeç. Aşkı için kışın dondurucu soğuğuna bile aldır...

Hentbol nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Hentbol Hentbol (veya el topu), biri kaleci olmak üzere toplam yedi oyuncuyla oynanan, topun elle tutularak ve paslaşılarak kaleye fır...

Hengame nedir ne demektir? Anlamı

Hengame "Çağ, zaman" demek olup Türkçe'de "patırtılı gürültülü olay ya da toplantı" anlamında kullanılır. Çevreni iz...

Hendek nedir ne demektir? Anlamı

Hendek Savaşı Hendek, kale, yol, tarla vb. yerlerde, geçmeye engel olacak şekilde uzunlamasına kazılmış derin çukur. Hendek siperi...

Hemşire nedir? Hemşirem ne demektir? Anlamı

Hemşire Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında doktor ile işbirliği içerisinde hasta bakıcılık ve sağlık hizmeti veren özel eğitim gö...

Hemşehri nedir? Hemşeri ne demektir? Nasıl yazılır?

Hemşehri mi? Hemşeri mi? Aynı memleket, şehir, il ya da köyden olan kimse, memleketli, hemşehrilik. (teklifsiz konuşmada) Arkadaş, ...

Hemhal nedir? Hemhal olmak ne demektir? Anlamı

Hemhal aynı durumda olan, aynı halde olan, haldeş. (Biriyle) Hemhal olmak : Aynı durumda bulunmak, aynı durumu paylaşmak, bütünleşmek, b...
1 Yorum