Hercümerç nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Altüst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak. Hem sonra bütün İslâm Dünyası hercümerç içindeyken, sen nasıl bir adamsın ki, çok rahatsın, çok huzurlusun! (K. Aras). İşte o heyecanlı hengame, o mahşerî kargaşalık, o şuursuz hercümerç arasında İstanbul'u ayakta tutan ve şehirden tek bir taşın düşmesini imkansız kılan bu gürz darbesidir. (M. T. Tan)


  • Hercümerç etmek (olmak): Karıştırmak, altını üstüne getirmek. O günkü saadetim hercümerç olmuştu!.. Korkuyor... korkuyordum!.. Niçin? Ben de bilmiyordum! (N. Muhittin). İlk defa olarak kitaplardan okuduğu rejim değişikliklerinin, fertlerin hayatını nasıl hercümerç eden bir vahşet olduğunu hisseder. (İlgili cümle kaynağı: İ. Enginün)
( 0 soru/yorum )