Hırçın nedir? Hırçınlık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Olur olmaz şeylere sinirlenip kırıcı davranışlarda bulunan, huysuzluk eden sinirli, kavgacı kimse. Çünkü başına buyruk, şımarık, hırçın bir kızdır o!
  2. Sert, incitici, haşin (şey). Denizlerin hırçın dalgalarını hiç sevmezdi. (R. Çolpan)


  • Hırçınlık:
    1. Hırçın olma durumu.
    2. Hırçınca davranış, huysuzluk. Şimdi gururunu öldürmemek için hislerini hırçınlık perdesi arkasında gizlediğini anlıyorum. (İlgili cümle kaynağı: M. T. Berkand)
( 0 soru/yorum )