Hibe nedir? Hibe etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hibe, bir şeyi geri almamak üzere verme, bağışlama, bağış. Hibe edilen şeyi geri almaya kalkmak, insanın kustuğu şeyi geri yemesine benzer. (İlgili cümle kaynağı: F. Attar)


  • Hibe etmek: Bir şeyi karşılıksız olarak vermek, bağışlamak.
    Alacağını borçluya hibe eden, artık bunu geri isteyemez. Hibe sevap kazanmak maksadıyla yapılır. Hibe eden dünyada hayırla anılır, hibesini sırf Allah için yaptıysa ahirette karşılığını görür. (İbn-i Abidin)
  • Hibe vergisi: (hukuk) Bir kimsenin başka bir kimseye bağışladığı para ya da mal üzerinden alınan vergi.
    Türkiye'de bulunan her türlü malların gerek yabancı ve gerekse Türk vatandaşlarına hibe veya diğer yollarla karşılıksız olarak intikali verginin konusuna girmektedir. (Z. Bildirici)
( 0 soru/yorum )