Teknoloji Nedir Ne Demektir? Anlamı

Teknoloji Çeşitli teknikleri inceleyen ve yeni teknikler araştıran bilim. Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, ile...

Uygarlık Nedir Ne Demektir? Anlamı

Medeniyet, medenilik eş anlamları. Bir ulusun, bir toplumun düşün, bilim ve sanat yaşamıyla eriştiği düzey ve maddi, manevi varlıklarının ...

Düşünce nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Düşünce gücü Mütalaa, fikir, mülahaza eş anlamları. Düşünmek eylemi. Düşünme sonucu varılan görüş, sonuç ya da çare. Kaygı, tasa....
1 Yorum

Kös nedir? Kös dinlemek ne demektir? Anlamı

Eskiden savaşlarda, mehter takımında, deve ya da at sırtında taşınarak işaret verme işlerinde kullanılan bir çeşit büyük davul. Kös dinl...
1 Yorum

Erdem nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet. Erdem sahibinin kıymetini yine erdem sah...

Kripto Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kriptogram, Kripto Kripto, bir örgüte gizlice bağlı olan ya da siyasi inancını gizleyen (kimse). Kriptogenetik : (Fransızca) Doğas...

Dert nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Dert İnsanı için için kemiren sürekli üzüntü, acı, tasa. Yıllanmış, bezdirici, süreğen (kronik) hastalık. (halk dilinde) Ur. Boynu...
4 Yorum

Liberalizm nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Liberalizm, devletin, bireysel özgürlükler karşısındaki yetkilerinin sınırlandırılmasını, kamu otoritesinin toplumu oluşturan bireylerin ya...

Zil nedir? Zil takıp oynamak ne demektir?

Zil (Farsça) Bir çan ve bu çana vurarak çınlama sesi çıkaran bir tokmaktan oluşan uyarıcı araç. (müzik) Birbirine vurarak ses çıka...

Mücerrede nedir ne demektir? Anlamı

Mücerrede, kent Bektaşilerinde, tekkede yatıp kalkan ve evlenmeleri yasak olan, her yerde ayırt edilebilmeleri için kulakları delinip mengüş...

Devlet nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Devlet kuşu Belirli bir ülkesi olup bir hükümet yönetimi altında örgütlenmiş bulunan ulus ya da ulusların oluşturduğu siyasal toplulu...

Sağlık nedir? Sağlık olsun ne demektir? Anlamları

Sağlık vücudun sağlam olma durumu, vücut esenliği. Eş anlamı sıhhat. Sağlığında : Yaşamaktayken, ölmezden evvel. Sağlık olsun : (deyimin...

Demagoji nedir? Demagoji yapmak ne demektir? Anlamları

Bir topluluğun duygularını okşayarak kendi davasını yürütme, çıkarını gütme yolu, halk avcılığı. Bu oyları demagojiyle topladı. Temelsiz...

Evli ile ilgili atasözü ve deyimler ve anlamları

İçinde "evli" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları: Evli barklı : (deyiminin anlamı) Evli ve çoluk çocuk sahibi (ki...

Mucit nedir ne demektir? Anlamı

Mucit Thomas Edison ve 1879 yılında icat ettiği lambası Mucit, daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen bir fikir ortaya koyan veya bir...

Kulaç Nedir Ne Demektir? Anlamı

Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık. Kulaç, derinlikleri, ipe benzer ince uzun şeyleri ölçmek için kullanılır. (sp...

Abıhayat Nedir Ne Demektir? Anlamı

Abıhayat Abıhayat, mitolojiye göre, içenlerde ölümsüzlük kazandıran su, bengisu. İnanışa göre, abıhayatı şimdiye değin yalnızca Hz. Hı...

Buluş Nedir Ne Demektir? Anlamı

Varlığı bilinmeyen bir şey yaratma ya da böylece yaratılan şey. İcat eş anlamı. Herkesin kolay kolay düşünemeyeceği bir şey. Çıkan sorunla...