Teknoloji Nedir Ne Demektir? Anlamı

Teknoloji Çeşitli teknikleri inceleyen ve yeni teknikler araştıran bilim. Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, ile...

Uygarlık Nedir Ne Demektir? Anlamı

Medeniyet, medenilik eş anlamları. Bir ulusun, bir toplumun düşün, bilim ve sanat yaşamıyla eriştiği düzey ve maddi, manevi varlıklarının ...

Kripto Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kriptogram, Kripto Kripto, bir örgüte gizlice bağlı olan ya da siyasi inancını gizleyen (kimse). Kriptogenetik : (Fransızca) Doğas...

Mücerrede nedir ne demektir? Anlamı

Mücerrede, kent Bektaşilerinde, tekkede yatıp kalkan ve evlenmeleri yasak olan, her yerde ayırt edilebilmeleri için kulakları delinip mengüş...

Mucit nedir ne demektir? Anlamı

Mucit Thomas Edison ve 1879 yılında icat ettiği lambası Mucit, daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen bir fikir ortaya koyan veya bir ...

Kulaç Nedir Ne Demektir? Anlamı

Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık: Kulaç, derinlikleri, ipe benzer ince uzun şeyleri ölçmek için kullanılır. (sp...

Abıhayat Nedir Ne Demektir? Anlamı

Abıhayat Abıhayat, mitolojiye göre, içenlerde ölümsüzlük kazandıran su, bengisu. İnanışa göre, abıhayatı şimdiye değin yalnızca Hz. Hı...

Buluş Nedir Ne Demektir? Anlamı

Varlığı bilinmeyen bir şey yaratma ya da böylece yaratılan şey. İcat eş anlamı. Herkesin kolay kolay düşünemeyeceği bir şey: Çıkan sorunla...