Liberalizm nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Liberalizm, devletin, bireysel özgürlükler karşısındaki yetkilerinin sınırlandırılmasını, kamu otoritesinin toplumu oluşturan bireylerin yaşamlarını yönlendirmelerine karışmamasını, sosyal hayatın biçimlenmesinde belirleyici rol oynamamasını, en iyi hükümetin, en az hükmeden hükümet olduğunun savunulmasını öngören öğreti. Devletin ekonomiye müdahalesinin en yararlı sonuçları doğuracağını savunan öğretiye de iktisadi liberalizm denir. Bir politika felsefesi olarak liberalizm, hürriyet fikrinin etrafında odaklanmış, kişi hürriyeti, din ve inanç hürriyeti, liberal görüşün ısrarla üzerinde durduğu ve savunduğu haklardır. (Politika Sözlüğü Z. Yıldız)
  2. (mecazi) Dünya görüşünde hoşgörülük, geniş görüşlülük.
( 0 soru/yorum )