Sağlık nedir? Sağlık olsun ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Vücudun her yönden sağlam olma hasta olmama durumu, vücut esenliği, sıhhat, esenlik: Sağlıklı olmak, varlıklı olmaktan değerlidir. Sağlıklı olmak; insanın bedensel, zihinsel, sosyal, moral ve ruhsal yönden iyilik halinde olmasıdır. (N. Aytürk)
  2. Sağ, canlı, diri, hayatta olma durumu: Onu göremeyen ve sağlığından endişe eden halk tepkiliydi. (M. S. Kafalı)


  • Sağlığında: Yaşamaktayken, ölmezden evvel: Zavallı ressam, sağlığında böyle bir parayı düşlemezken şimdi onun yapıtları ile başkaları zengin oluyor. (S. N. Özerdim)
  • Sağlık olsun: (deyiminin anlamı) Üzücü bir durum veya bir zarar karşısında, "önemli değil", "yerine başkası konur", "yeter ki canımız sağ osun" anlamlarında kullanılır: Sildiğim ilk cam kırıldı. "Sağlık olsun," dedi annem (Y. Atılgan). Oldu da kazanamadın; ne çıkar... Sağlık olsun. Sen elinden geleni yapıyorsun, gerisini hiç düşünme. (A. Nesin)
  • Turp gibi: (teklifsiz konuşmada) Sağlığı yerinde: "Birkaç güne turp gibi olursun, eskisi gibi ormanda dolaşmaya başlarız," dedi ona.
  • Sağlık varlıktan yeğdir: (atasözünün anlamı) Sağlık, zenginliklerin en büyüğüdür.
( 0 soru/yorum )