sağlık:

Sağlık nedir? Sağlık olsun ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Sağlık vücudun sağlam olma durumu, vücut esenliği. Eş anlamı sıhhat.

  • Sağlığında: Yaşamaktayken, ölmezden evvel.
  • Sağlık olsun: (deyiminin anlamı) Bir şeyin kırılması, yitirilmesi durumunda, "önemli değil", "yerine başkası konur", "yeter ki canımız sağ osun" anlamlarında kullanılır.
  • Turp gibi: (teklifsiz konuşmada) Sağlığı yerinde.
  • Sağlık varlıktan yeğdir: (atasözünün anlamı) Sağlık, zenginliklerin en büyüğüdür.