Gevelemek nedir ne demektir? Anlamı

Yiyeceği ağız içinde evirip çevirmek. (mecazi) Dolambaçlı yollardan giderek lafı uzatıp söylenecek bir sözü tam olarak ve açıkça söylemem...

Getto nedir ne demektir?

(toplum bilim) Özellikle Doğu Avrupa kentlerinde Yahudi topluluklarının oturduğu bölge. Varlıklı ailelerin kent dışına göçüyle boşalan ke...

Gerilim nedir ne demektir? Anlamı

Yüksek Gerilim (fizik) İp, tel, çubuk vb. cisimlerin, taşıdıkları kütlelerden dolayı oluşan ağırlık kuvvetlerine eşit ve ters yönde...

Gergi nedir ne demektir? Anlamı

(halk dilinde) Perde. İp, kayış, tel vb. bir şeyi germeye yarayan araç. (teknik) Bir kazanın içinde oluşan basıncı karşılamak için ...

Gergedan nedir ne demektir?

Gergedan Gergedan (zooloji) tekparmaklılar takımından, sıcak ülkelerde yaşayan, burnunun üstünde bir ya da iki boynuzu bulunan, ayakl...

Gerdel nedir ne demektir? Anlamı

Gerdel Ağaç ya da köseleden yapılmış, yarım fıçı biçimindeki kova. (denizcilik) Gemi içinde temizlik işleri için su taşımaya yaraya...

Gerdaniye nedir ne demektir? Anlamı

Klasik Türk müziğinde ince sol notasını andıran perde ve rast ile hüseyni makamları dizilerinin birleşmesinden oluşan bir makam. Gerdani...

Gerçekçilik nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Tümellerin şeylerden bağımsız olarak var olduğunu ileri süren orta çağ öğretisi. Varlığın düşünceden bağımsız olduğunu öne sü...

Gensoru nedir ne demektir? Anlamı

Açıklanması istenen bir konuyla ilgili olarak milletvekillerince başbakana ya da bakanlardan birine yöneltilen ve sonunda soruşturma yapılma...

Gelberi nedir ne demektir? Anlamı

Büyük ocaklardan ateşi ve külü dışarı çekmek için kullanılan, ucu yassı, uzun saplı demir araç. Harç karmada kullanılan çapa biçiminde gen...

Geçit nedir ne demektir? Anlamı

Geçecek yer, yol. Yaya geçidi. (coğrafya) İki dağ ya da yamaç arasında uzanan dar ve uzun yol. Zigana geçidi. Düzenli bir topluluğun bel...

Geçirgenlik nedir ne demektir? Anlamı

Geçirgen olma özelliği ya da derecesi. (fizik) Bir ortamın, elektrik yükü akışına gösterdiği direncin ölçüsü, mutlak geçirgenlik (simges...

Gecekondu nedir ne demektir? Anlamı

Gecekondu Yasalara göre, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi üzerinde sahibini...

Gebre nedir ne demektir? Anlamı

Ağaç liflerinden yapılmış bir gebre At gibi binek hayvanlarını tımar etmekte yani kıllarını, derilerini temizlemekte kullanılan kıl y...

Gazve nedir ne demektir? Anlamı

Peygamber Efendimiz (sav)'in savaş gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin İslam Ordusu'nun başında kumandan olarak katıldığı savaş sefer...

Gaz taşı nedir ne demektir?

Gaz taşı Gaz taşı, metallerin kesilmesi, bilenmesi, kesici takım izlerinin (çapakların) ya da erozyon yüzeylerinin temizlenmesi, iş pa...