Gevrek nedir? Gevrek gevrek gülmek ne demektir? Anlamı

Kolayca kırılıp ufalanan. Ağzın içinde kolayca ufalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir çörek. (mecazi) Taze, çıtır çıtır. Gevrek simi...

Gevelemek nedir ne demektir? Anlamı

Yiyeceği ağız içinde evirip çevirmek. (mecazi) Dolambaçlı yollardan giderek lafı uzatıp söylenecek bir sözü tam olarak ve açıkça söylemem...

Getto nedir ne demektir?

(toplum bilim) Özellikle Doğu Avrupa kentlerinde Yahudi topluluklarının oturduğu bölge. Varlıklı ailelerin kent dışına göçüyle boşalan ke...

Gerilim nedir ne demektir? Anlamı

Yüksek Gerilim (fizik) İp, tel, çubuk vb. cisimlerin, taşıdıkları kütlelerden dolayı oluşan ağırlık kuvvetlerine eşit ve ters yönde...

Geri ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Geri durmak : (deyiminin anlamı) Bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek. Geri durmamak (kalmamak) : Gücü yettiğince, elinden geldiğince ya...

Gergi nedir ne demektir? Anlamı

(halk dilinde) Perde. İp, kayış, tel vb. bir şeyi germeye yarayan araç. (teknik) Bir kazanın içinde oluşan basıncı karşılamak için ...

Gergef nedir? Gergef işlemek ne demektir? Anlamı

Gergef Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarayan, açılır kapanır ve çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve. Gergef işlemek : ...

Gergedan nedir ne demektir?

Gergedan Gergedan (zooloji) tekparmaklılar takımından, sıcak ülkelerde yaşayan, burnunun üstünde bir ya da iki boynuzu bulunan, ayakl...

Gerdel nedir ne demektir? Anlamı

Gerdel Ağaç ya da köseleden yapılmış, yarım fıçı biçimindeki kova. (denizcilik) Gemi içinde temizlik işleri için su taşımaya yaraya...

Gerdaniye nedir ne demektir? Anlamı

Klasik Türk müziğinde ince sol notasını andıran perde ve rast ile hüseyni makamları dizilerinin birleşmesinden oluşan bir makam. Gerdani...

Gerçeküstücülük nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Gerçeküstücülük, sürrealizm Gerçeküstücülük (edebiyat) Birinci Dünya Savaşından sonra Fransa'da ortaya çıkan, Dadacılığın akla ve...

Gerçekçilik nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Tümellerin şeylerden bağımsız olarak var olduğunu ileri süren orta çağ öğretisi. Varlığın düşünceden bağımsız olduğunu öne sü...

Gensoru nedir ne demektir? Anlamı

Açıklanması istenen bir konuyla ilgili olarak milletvekillerince başbakana ya da bakanlardan birine yöneltilen ve sonunda soruşturma yapılma...

Genlik nedir? Genlik modülasyonu ne demektir?

Genlik (fizik) salınan bir niceliğin artı ya da eksi yönde aldığı en yüksek değer. Özellikle sinüzoidal salınımlar için kullanılan bir teri...

Geniz nedir ne demektir? Geniz neresidir?

Geniz Ağzın arkasında, üstten buruna, östaki borusuyla kulağa, gırtlakla da yemek ve nefes borusuna açılan boşluk. Ağız ve burun boşlu...

Genelleme nedir? Genelleme yapmak ne demektir? Anlamı

Genelleme (mantık) zihnin genel düşünceler yapması işlemi ya da özelden genele, olaydan yasaya geçiş. Genelleme yapmak, varlıklar, kişile...

Gelgit (meddücezir) nedir ne demektir? Anlamı

Küçük ve büyük gelgit Ay ve güneşin yeryüzü üzerindeki çekim güçleri nedeniyle deniz yüzeyinde özellikle okyanuslarda görülen düzey d...

Gelgeç nedir? Gelgeç gönüllü ne demektir? Anlamı

Yerleşmiş ve temelli olmayan, geçici. Bir iş üzerinde sürekli durmayan, sebatsız, hercai. Gelgeç gönüllü : (deyiminin anlamı) Bir iş...

Gelberi nedir ne demektir? Anlamı

Büyük ocaklardan ateşi ve külü dışarı çekmek için kullanılan, ucu yassı, uzun saplı demir araç. Harç karmada kullanılan çapa biçiminde gen...

Gedik nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bir düzey üzerindeki yıkık yer, büyük çentik. Duvar gediği. Dağlar arasındaki geçit. Kusur, hata anlamında "eksik gedik" biçimi...

Geçkin nedir? Geçkinlik ne demektir? Anlamları

Yaşlanmaya yüz tutmuş, geçmiş. Altmışını geçkin bir kadın. Gereğinden çok olgun ya da solmaya başlamış. Geçkin bir karpuz. Geçkinlik ...

Gocunmak nedir? Yarası olan gocunur ne demektir? Anlamı

Yarası olan gocunur Bir şeyden alınıp tepki göstermek. O bu sözümden gocundu (TDK). Yarası olan gocunur : (atasözünün anlamı) Üst...

Geçit nedir ne demektir? Anlamı

Geçecek yer, yol. Yaya geçidi. (coğrafya) İki dağ ya da yamaç arasında uzanan dar ve uzun yol. Zigana geçidi. Düzenli bir topluluğun bel...

Geçirgenlik nedir ne demektir? Anlamı

Geçirgen olma özelliği ya da derecesi. (fizik) Bir ortamın, elektrik yükü akışına gösterdiği direncin ölçüsü, mutlak geçirgenlik (simges...

Geçinmek nedir? Geçinip gitmek ne demektir? Anlamları

Yaşamak için gerekeni sağlamak. Kendi kazancımla geçiniyorum. (kelime ile ilgili cümle) Uzlaşmak, anlaşarak yaşamak. Komşularla iyi geçini...

Geçim nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Geçinmek eylemi yaşamak için gerekli geçinme araçları, geçinme. Ailemizin geçimi babanın omuzlarında. Anlaşma, uyuşma. (tarih) Savaşta a...

Gecekondu nedir ne demektir? Anlamı

Gecekondu Yasalara göre, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi üzerinde sahibini...

Gebre nedir ne demektir? Anlamı

Ağaç liflerinden yapılmış gebre At gibi binek hayvanlarını tımar etmekte yani kıllarını, derilerini temizlemekte kullanılan kıl ya d...

Gez nedir? Gez göz arpacık ne demektir? Anlamı

Gez göz arpacık Tüfek, tabanca gibi ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte gözle hedef aras...

Gebeş nedir ne demektir? Gebeşin Anlamı

Bodur ve şişman. Gebeş, çeşitli Anadolu ağızlarında "karnı şiş, büyük başlı" anlamına gelir. (kaba) Yeni girdiği çevreye uyama...

Gaz yağı nedir ne demektir? Anlamı

Gaz yağı Ham petrolün ayrımsal damıtımında 150 - 250 °C'ler arasında elde edilen ve sobalarda, lambalarda vb. akaryakıt olarak kul...

Gazve nedir ne demektir? Anlamı

Gazve, Peygamber Efendimiz'in (sav) İslam Ordusu'nun başında bizzat katıldığı askeri harekatlardır. Ayrıca Sahabelerin yalnızca yap...

Gaz taşı nedir ne demektir?

Gaz taşı Gaz taşı, metallerin kesilmesi, bilenmesi, kesici takım izlerinin (çapakların) ya da erozyon yüzeylerinin temizlenmesi, iş pa...

Gazoz nedir? Gazoz ağacı ne demektir? Anlamı

Niğde gazozu İçine koku verici ve tatlandırıcı maddeler de katılarak, basınç altında doldurulmuş şişelerde satılan, su ve karbonik asi...

Gazometre nedir ne demektir? Kısaca nasıl çalışır?

Gazometre Gazometre (teknik) bir silindir içinde hareket eden diğer bir silindirden oluşan, içinde gaz biriktirilen, düşey hareketli ...