Gazve nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Peygamber Efendimiz (sav)'in savaş gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin İslam Ordusu'nun başında kumandan olarak katıldığı savaş seferi (harekatı). Ayrıca Sahabelerin yalnızca yaptıkları savaşa da seriyye adı verilir. Genel kabule göre Efendimizin sağlığında 27 gazve ile 47 seriyye gerçekleşmiştir. İlk gazve olan Ebva gazvesi, Hicretin ikinci yılının Safer ayında Hz. Peygamber'in kumandası altında altmış kişilik bir kuvvet ile Ebya köyü civarından geçen bir Kureyş kervanına düzenlenmiştir ancak düşman savuşup gittiğinden savaş gerçekleşmemiştir.
  2. Müslümanlığın ilk çağlarında din düşmanı üzerine yapılan sefer, savaş, saldırı.
  3. Arap aşiretleri veya kabileleri arasında yapılan savaş.
( 0 soru/yorum )